TEL:     0788.124.567
FAX: (021) 569.61.26

Cursuri 2016

Avem și în anul 2016 cele mai bune programe de perfecționare la cele mai înalte standarde profesionale.

 • 23May 2016
  Probleme aplicate de drept şi contencios administrativ

  Nr. nopti: 7
  Descriere curs: - Prezentarea generală a organizării administraţiei publice în România - Actele administrative. Trăsături definitorii și condiții de valabilitate - Noţiunea de legalitate. Fundamentul constituţional al principiului legalităţii. Condiţiile legalităţii. Relaţia legalitate – oportunitate. - Procedura emiterii / adoptării / revocării actelor administrative. - Instituții și reglementări în noul Cod Civil și în noul Cod de Procedură Civilă - Aspecte teoretice și practice privind tipurile de litigii în care pot fi implicate autorități ale administrației publice. - Formarea contractului și nulitatea actului juridic. - Controlul administrativ. Particularități și condiții de eficiență. - Controlul judecătoresc în activitatea administrației publice. - Regimul juridic al acțiunii în contenciosul administrativ - Răspunderea şi formele sale în sistemul public. - Jurisprudența în materia contenciosului administrative

  Data de început: 23/05/2016 Data de sfărşit 29/05/2016
  Locatie: HOTEL ALPIN POIANA BRASOV, JUDEȚUL BRAȘOV
 • 23May 2016
  Afaceri europene şi relaţii internaţionale. Transpunerea legislaţiei comunitare

  Nr. nopti: 7

  Data de început: 23/05/2016 Data de sfărşit 29/05/2016
  Locatie: HOTEL ALPIN POIANA BRASOV, JUDEȚUL BRAȘOV
 • 23May 2016
  Uniunea Europeană: instituţii, politici comunitare şi mecanisme administrative

  Nr. nopti: 7
  Descriere curs: -Europa. Uniunea Europeană; -Istoricul și evoluția UE; -Tratatele UE, TUE/TFUE, legislația UE – regulamente, decizii, directive, recomandări, avize; -Politicile UE; -Politici publice. Implementarea politicilor europene de statele membre; -Politica externă şi de securitate a UE; -Instituțiile UE- Parlamentul European, Consiliul European, Consiliul, Comisia Europeană, Curtea de Justiție a Uniunii Europene, Banca Centrală Europeană, Curtea de Conturi; -Comitetul Economic și Social, Comitetul Regiunilor. Agențiile UE. Funcționare, personal și mecanisme decizionale; -Sistemele administrative europene: administraţia centrală şi administraţia locală -Politici comune la nivelul UE; -Bugetul UE; -România – UE, cadru instituțional și de relaționare; -Administrația publică în statele membre UE; -Statistici, date comparate;

  Data de început: 23/05/2016 Data de sfărşit 29/05/2016
  Locatie: HOTEL CARPATHIA SINAIA, JUD. PRAHOVA
 • 23May 2016
  Managementul serviciilor sociale

  Nr. nopti: 7
  Descriere curs: - Scurtă introducere în problematica managementului serviciilor de asistență socială; - Sistemul national de asistență socială. - Politici și strategii în domeniul serviciilor sociale. - Cadrul instituțional, legislativ și administrativ în domeniul serviciilor sociale; - Tipologia serviciilor sociale. Beneficiile de asistență socială. - Analiză legislative: Drepturi civile și libertățile copilului; - Managementul strategic în serviciile sociale, - Structura și organizarea sistemului de asistență social; - Acoperirea nevoilor sociale ale populației; - Asistența socială a grupurilor vulnerabile; - Evaluarea și auditul serviciilor sociale; - Legea asistenței sociale nr.292/2011, norme metodologice și legislație - secundară. Reglementări UE - Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat - Legea nr.466/2004 privind statutul asistentului social - Legea nr. 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenţei în familie - Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului - Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelorcu handicap - Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice

  Data de început: 23/05/2016 Data de sfărşit 29/05/2016
  Locatie: HOTEL CARPATHIA SINAIA, JUD. PRAHOVA
 • 23May 2016
  Instrumente, priorităţi şi cerinţe pentru accesarea Fondurilor Europene (Strategia 2014 – 2020)

  Nr. nopti: 7
  Descriere curs: - Legislație națională si europeana privind fondurile structurale și de coeziune - Tipologia proiectelor și aplicațiilor - Formate de proiecte, asemănări și diferențe în funcție de cerințele specifice - Proiecte, scop, obiective, activități / misiune, strategie, programe - Criterii de evaluare / simulare și privire comparativă - Metode de planificare și instrumente de lucru - Analize specifice gestionării și monitorizării proiectelor - Proceduri de lucru financiare, bugetare și de raportare - Acte normative și interpretarea reglementărilor - Identificarea condițiilor specifice şi a riscurilor ce pot apărea în perioada de implementare şi în cea de sustenabilitate a proiectelor cu finanțare nerambursabilă - Cunoașterea modificărilor legislative europene aplicabile pentru perioada 2014-2020 - Organisme şi instituții cheie implicate în finanțarea proiectelor cu Fonduri Europene nerambursabile - Politica de coeziune 2014-2020 - Axe şi domenii prioritare de finanțare. Caracteristici şi particularități ale acestora - Alocări financiare - Particularități si perspective ale diverselor Programe Operaționale - Obligații contractuale generale ale beneficiarilor de proiecte finanțate cu fonduri nerambursabile - Modificarea contractelor de finanțare şi impactul acestora asupra finanțatorilor (acte adiționale finanțării, formularistică, etc) - Corecțiile financiare - Omisiuni/greșeli în derularea proiectelor finanţate - Erori în derularea procedurilor de achiziție - Implementarea riguroasa

  Data de început: 23/05/2016 Data de sfărşit 29/05/2016
  Locatie: HOTEL PRESIDENT BAILE-FELIX, JUDEȚUL BIHOR

Grila programelor de perfecţionare pentru administraţia publică FEBRUARIE - IUNIE 2016

Back to Top