Ce modificări aduce Legea salarizării pentru personalul plătit din fonduri publice în 2016

Ce modificări aduce Legea salarizării pentru personalul plătit din fonduri publice în 2016

Proiectul Legii salarizării pentru personalul plătit din fonduri publice aduce mai multe modificări privind salariile de bază,

sporurile sau evaluarea performanțelor funcționarilor publici. Acesta va fi pus în dezbatere publică la începutul lunii martie 2016, urmând sa fie înaintat apoi Parlamentului, astfel încât să fie promovat până în mai 2016”.

 

Proiectul Legii salarizării pentru personalul plătit din fonduri publice anunță o serie de modificări semnificative, dintre care amintim:

– salarizare în funcție de performanță
– eliminarea sporurilor din salariul de bază
– suma sporurilor, compensațiilor, primelor și indemnizațiilor individuale nu va depăși 30% din salariul de bază
– sporurile pentru condiții de munca se acordă și personalului nou-încadrat și personalului ale cărui raporturi de munca sau de serviciu au fost suspendate
– indicele de corecție este de 1,09
– valoarea salariului de bază minim brut pe tara garantat în plată este stabilită la 1.250 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 169,333 ore în medie pe lună.

După ce noua Lege a salarizării personalului plătit din fonduri publice va intra în vigoare, bugetarii vor fi răsplătiți pentru activitatea depusa în funcție de 5 clase de salarizare, împărțite astfel:

S – studii superioare

SSD – studii superioare de scurta durată

PL – studii post-liceale

M – studii medii

M.G – studii medii și generale

Potrivit proiectului legislativ, bugetarii pot beneficia în 2016 de următoarele tipuri de sporuri:

– 15% pentru persoane cu handicap vizual
– 15% spor doctorat
– 10% spor pentru activitate de control financiar preventiv
– 20% localități izolate

Conform aceluiași proiect, fiecare funcție are de regula trei grade sau trei trepte profesionale, iar fiecărui grad/treaptă îi corespund cinci gradații.

Avansarea în gradații se va face la un interval de cinci ani, în funcție de vechimea în munca, dar și de performantele profesionale individuale, cu excepția gradației I – care poate fi acordata după trei ani.

Singura excepție de la regula se poate aplica în cazul salariaților care în ultimii doi ani consecutivi au obținut calificativul maxim – aceștia pot promova la următoarea gradație după trei ani, în loc de cinci.

În cazul personalului care ocupa funcții de conducere, diferențierea salariilor de baza se va face în funcție de două niveluri de salarizare, corespunzătoare celor doua grade, care includ și cele cinci gradații, cu respectarea prevederilor art. 5.

Proiectul aduce modificări și în cazul persoanelor care s-au aflat în concediu plătit pentru creșterea și îngrijirea copilului în vârsta de până la 2 ani, respectiv 7 ani în cazul copilului cu handicap. La reluarea activității, acestea își vor păstra gradul sau treapta profesionala în care a fost încadrat anterior!

Atenție! Prevederea se aplică și în cazul personalului ale cărui raporturi de muncă/serviciu au fost suspendate din alte cauze. Acesta va beneficia la reluarea activității de salariul de baza aferent gradului sau treptei profesionale aflat în plata la data reîntoarcerii.

Proiectul Legii salarizării personalului plătit din fonduri publice mai prevede și posibilitatea ordonatorilor de credite de a acorda premii lunare în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului, pentru acei salariați care au realizat sau au participat direct la obținerea unor rezultate deosebite în activitatea instituției.

Vă prezentăm grilele de salarizare prevăzute de proiectul legislativ pentru angajații din administrația publica în 2016:

Grila salarizare pentru angajații din administrația publică în 2016:

Primar General al Capitalei – 17.600 lei

Viceprimar al Capitalei – 12.402 lei

Președinte al consiliului județean (cu peste 400.000 locuitori) – 17.600 lei

Președinte al consiliului județean (până la 400.000 locuitori) – 16.633 lei

Vicepreședinte al consiliului județean (cu peste 400.000 locuitori) – 14.095 lei

Vicepreședinte al consiliului județean (până la 400.000 locuitori) – 13.493 lei

Primar (localitate cu peste 400.000 locuitori – inclusiv sectoarele municipiului București) – 14.095 lei

 

Primar (localitate cu 200.001 până la 400.000 locuitori – inclusiv sectoarele municipiului București) – 12.402 lei

Primar (localitate cu 100.001 până la 200.000 locuitori) – 11.400 lei

Primar (localitate cu 50.001 până la 100.000 locuitori) – 10.777 lei

Primar (localitate cu 20.001 până la 50.000 locuitori) – 10.478 lei

Primar (localitate cu 10.001 până la 20.000 locuitori) – 10.188 lei

Primar (localitate cu 5.001 până la 10.000 locuitori) – 9.364 lei

Primar (localitate cu 3.001 până la 5.000 locuitori) – 9.364 lei

Primar (localitate cu 1.501 până la 3.000 locuitori) – 8.137 lei

Primar (localitate cu până la 1.500 locuitori) – 7.479 lei

Viceprimar (localitate cu peste 400.000 locuitori – inclusiv sectoarele municipiului București) – 10.478 lei

Viceprimar (localitate cu 200.001 până la 400.000 locuitori – inclusiv sectoarele municipiului București) – 10.188 lei

Viceprimar (localitate cu 100.001 până la 200.000 locuitori) – 8.607 lei

Viceprimar (localitate cu 50.001 până la 100.000 locuitori) – 8.369 lei

Viceprimar (localitate cu 20.001 până la 50.000 locuitori) – 8.137 lei

Viceprimar (localitate cu 10.001 până la 20.000 locuitori) – 7.692 lei

Viceprimar (localitate cu 5.001 până la 10.000 locuitori) – 7.272 lei

Viceprimar (localitate cu 3.001 până la 5.000 locuitori) – 7.272 lei

Viceprimar (localitate cu 1.501 până la 3.000 locuitori) – 6.874 lei

Viceprimar (localitate cu până la 1.500 locuitori) – 6.318 lei

Secretar al unității administrativ-teritoriale (studii superioare de lunga durata -S) – 5.171 lei (grad I, comuna sub 1.500 locuitori) – 8.852 lei (grad II, localitate peste 400.000 loc.)

Director general , controlor financiar șef (S) Gr. I 6874– Gr. II – 7.692 lei

Arhitect-șef (S) – 6684 – 7.479 lei

Director general adjunct, controlor financiar șef adjunct(S) – 6.318-7.272 lei

Director, șef compartiment, director executiv, trezorier șef, șef administrație financiara(S) – 6.318-7.272 lei

Director adjunct, contabil șef, inginer șef, șef sector, director executiv adjunct, trezorier șef adjunct, șef administrație financiara adjunct, șef birou(S) – 5.884 – 6.874 lei

Șef serviciu, șef administrație financiara – nivel oraș, arhitect șef la nivel oraș, (S) -5.399 – 6.143 lei

Șef birou, șef oficiu, șef administrație financiara – nivel comuna(S) – 4.353 – 5.171 lei

Auditor (S) – 3 grade, 5 gradații -2.476 – 4.563 lei

Consilier, consilier juridic, expert, inspector (S) 3 grade +debutant, 5 gradații – 2.020 – 4.005 lei

Referent de specialitate(SSD) 3 grade +debutant, 5 gradații – 1.700 – 2.909 lei

Referent (M) 3 grade +debutant, 5 gradații – 1.500 – 2.394 lei

Viceprimar (localitate cu 50.001 până la 100.000 locuitori) – 8.369 lei

Viceprimar (localitate cu 20.001 până la 50.000 locuitori) – 8.137 lei

Viceprimar (localitate cu 10.001 până la 20.000 locuitori) – 7.692 lei

Viceprimar (localitate cu 5.001 până la 10.000 locuitori) – 7.272 lei

Viceprimar (localitate cu 3.001 până la 5.000 locuitori) – 7.272 lei

Viceprimar (localitate cu 1.501 până la 3.000 locuitori) – 6.874 lei

Viceprimar (localitate cu până la 1.500 locuitori) – 6.318 lei

Secretar al unitatii administrativ-teritoriale (studii superioare de lunga durata -S) – 5.171 lei (grad I, comuna sub 1.500 locuitori) – 8.852 lei (grad II, localitate peste 400.000 loc.)

Director general , controlor financiar șef (S) Gr. I 6.874– Gr. II 7.692 lei

Arhitect-șef (S) – 6.684 – 7.479 lei

Director general adjunct, controlor financiar șef adjunct(S) – 6.318 lei -7.272 lei

Director, șef compartiment, director executiv, trezorier șef, șef administrație financiara(S) – 6.318 lei -7.272 lei

Director adjunct, contabil șef, inginer șef, șef sector, director executiv adjunct, trezorier șef adjunct, șef administrație financiara adjunct, șef birou(S) – 5.884 lei – 6.874 lei

Șef serviciu, șef administrație financiara – nivel oraș, arhitect șef la nivel oraș, (S) – 5.399 lei – 6.143 lei

Șef birou, șef oficiu, șef administrație financiara – nivel comuna(S) – 4.353 lei – 5.171 lei

Auditor (S) – 3 grade, 5 gradații – 2.476 lei – 4.563 lei

Consilier, consilier juridic, expert, inspector (S) 3 grade + debutant, 5 gradații – 2.020 lei – 4.005 lei

Referent de specialitate(SSD) 3 grade +debutant, 5 gradații – 1.700 lei – 2.909 lei

Referent (M) 3 grade +debutant, 5 gradații – 1.500 lei – 2.394 lei

Grila de salarizare pentru angajații din învățământ în 2016:

Profesor, învățător, educator (M) fără pregătire de specialitate, sub 1 an vechime, 5 gradații -1.597 lei – 1.989 lei

Învățător, educator, grad I, peste 40 de ani vechime (M), 5 gradații – 2.782 lei – 3.464 lei

Profesor pre-universitar debutant (S), 5 gradații – 2080 lei – 2.590 lei

Profesor preuniversitar, grad 1, peste 40 de ani vechime, 5 gradații – 4.953 lei – 6.167 lei

Profesor universitar (S), peste 40 de ani vechime, 5 gradații – 7.692 lei – 9.578 lei

Inspector școlar general (S), gr I sau II – 7.692 lei – 8.607 lei

Inspector școlar general adjunct (S) gr I sau II – 7.272 lei – 8.137 lei

Inspector școlar de specialitate, inspector școlar (S) gr I sau II – 6.874 lei – 7.692 lei

Director unitate de învățământ (S) gr I sau II – 7.272 lei – 8.137 lei

Director adjunct unitate de învățământ (S) gr I sau II – 6.874 lei – 7.692 lei

Director casa corpului didactic (S) gr I sau II – 7.272 lei – 8.137 lei

Grila salarizare pentru angajații din sănătate în 2016:

Medic primar ( S), în unități clinice – 6.318 lei – 77.867 lei, în funcție de gradație

Medic stagiar ( S), în unități clinice – 2.702 lei – 3.364 lei

Farmacist stagiar ( S), în unități clinice – 2.624 lei – 3.267 lei

Asistent medical ( S), în unități clinice – 2.782 lei – 3.464 lei

Dentist debutant ( SSD), în unități clinice – 1.700 lei – 2.117 lei

Medic primar ( S), în urgente – 7.070 lei – 8.803 lei

Medic rezident anul I (S), în urgente – 3.994 lei – 4.973 lei

Medic primar ( S), în unități sanitare – 5.171 lei – 6.439 lei

Medic stagiar ( S), în unități sanitare – 2.704 lei – 3.607 lei

Asistent medical debutant( S), în unități sanitare – 2.020 lei – 2.515 lei

 

Sursa: InfoInstitutii

Autor: Ana Tudor