Centrul de Formare APSAP este furnizor acreditat de formare profesională înregistrat în registrul R.N.F.F.P.A.A. – Registrul National al Furnizorilor de Formare Profesională a Adulţilor Autorizati de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice – Autoritatea Naţională pentru Calificări.


Programele de perfecţionare sunt propuse în conformitate cu domeniile prioritare de formare în administraţia publică aprobate prin Ordinul Preşedintelui A.N.F.P. nr. 762/2015 publicat în Monitorul Oficial al României   partea I,  nr. 233/06.04.2015.

Cine suntem


 

Centrul de Formare APSAP este o organizaţie neguvernamentală al cărei scop este acela de a sprijini formarea profesională a funcţionarilor publici și a personalului contractual din administraţia publică, de a pune în valoare competenţele acestora şi de a contribui la creşterea gradului de performanţă şi calitate în sectorul public.

O administraţie modernă şi eficientă trebuie să se sprijine, fără îndoială, pe o resursă umană de calitate, pe un corp profesionist de funcţionari publici, capabili să ridice nivelul de performanţă instituţională şi să satisfacă pe deplin interesele cetăţenilor. Aşadar, eforturile noastre vor fi concentrate în sensul profesionalizării corpului funcţionarilor publici, acest lucru implicând o mai mare atenţie acordată pregătirii continue, dar şi o regândire a sistemului de recrutare şi evaluare a acestora.

Formarea profesională este asigurată de cadre universitare şi experţi cu abilităţi şi competenţe recunoscute în domeniile de referinţă, ceea ce va permite beneficiarilor programelor de formare să-şi dezvolte aptitudini şi competenţe cu aplicabilitate în activităţile curente, ducând la eficientizarea serviciului public.

Graficul general de programe poate fi completat în orice moment,cu programe desfăşurate la sediul instituţiei dumneavoastră sau în altă locaţie solicitată/propusă, pentru un grup de minim 15 persoane, cu o durată stabilită de comun acord cu dumneavoastră.

Certificarea finalizării programelor de perfecţionare a participanților va fi făcută de Centrul de Formare APSAP în acord cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcționarilor publici, având ca principală condiţie participarea efectivă şi activă la programul desfăşurat.

Atestarea formării


La finalul programului de perfecționare participanții vor primi certificate de absolvire eliberate de Autoritatea Națională pentru Calificări sau de Centrul de Formare APSAP în acord cu prevederile Ordonanței Guvernului Nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților (republicată) respectiv a Hotărârii de Guvern Nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcționarilor publici.

Certificat_ANC
Model certificat APSAP

Pentru orice detalii cu privire la desfăşurarea programelor de formare profesională și condiţiile de cazare, vă stăm la dispoziţie la numărul de telefon 0788 124 567 şi la adresa de email: secretariat@cursuri-functionari.ro

Vă aşteptăm să participaţi la cursurile noastre!

Cu deosebit respect şi responsabilitate,

Echipa Centrului de Formare APSAP

Notă: Centrul de Formare APSAP este operator de date cu caracter perosonal, înregistrat în registrul de evidenţă al Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal având cu numărul: 32952, scopul prelucrării fiind: “cursuri de perfecţionare şi formare profesională”.