Metode moderne de eficientizare a activității instituționale


Locație: VOX MARIS GRAND RESORT - COSTINESTI - COSTINESTI, JUD. CONSTANTA

PERIOADĂ DESFĂȘURARE CURS:
14 August, 2017 - 20 August, 2017

TARIF CURS
980 RON
TARIF CAZARE SINGLE
2790 RON

LECTORI

 
-

LOCAȚIE

VOX MARIS GRAND RESORT - COSTINESTI
COSTINESTI, JUD. CONSTANTA

Tematică


- Conceptele de sector public, administrație publică, management public, interes public, entitate publică, autoritate publică, instituție publică, serviciu public, serviciu de utilitate publică, afacere publică,antreprenoriat public, parteneriat public-privat;
- H.G. nr.909/2014 – Strategia pentru consolidarea administrației publice2014-2020
Noul management public;
Performanța în administrația publică/capacitate administrativă;
- Metode, tehnici și proceduri de eficientizare a serviciului public;
- Managementul prin comparație sau benchmarking;
- Managementul prin obiective;
- Managementul prin bugete;
- Managementul prin proiecte;
- Managementul programelor de dezvoltare comunitară;
- Legislație utilă și anexe documentare cu grafice de lucru
- Etapele modelului procesual;