Actualizări legislative privind managementul resurselor umane și al salarizării bugetare

LOCAȚIE:

HOTEL PRESIDENT - BĂILE FELIX - BĂILE FELIX, JUDEȚUL BIHOR

TARIF CURS:

980 RON

PERIOADĂ DESFĂȘURARE CURS:

16 Octombrie, 2017 - 22 Octombrie, 2017

TARIF CAZARE SINGLE:

2490 RON

Tematică

- Legea nr.188/1999 și legislație secundară - HG și OP-A.N.F.P;
- Legea Cadru nr. 153/2017 ;
- Legea nr.7/2004 – Codul de conduită a funcționarilor publici;
- Legea nr.477/2004 – Codul de conduită a personalului contractual;
- ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice;
- Evidență și proceduri de comunicare în gestionarea funcțiilor publice – utilizare Portal ANFP;
- Codul muncii și H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA CURS

În atenția:
Nume / Prenume:*
Functie:*
Către (Instituție):*
Adresă E-mail:*
2 + 2 = ? ( Verificare Captcha ):*