Legalitatea actelor şi contractelor publice. Probleme aplicate de drept


Locație: HOTEL ALPIN - POIANA BRAȘOV - POIANA BRAȘOV, JUDEȚUL BRAȘOV

PERIOADĂ DESFĂȘURARE CURS:
27 Noiembrie, 2017 - 03 Decembrie, 2017

TARIF CURS
980 RON
TARIF CAZARE SINGLE
2490 RON

LECTORI

 
-

LOCAȚIE

HOTEL ALPIN - POIANA BRAȘOV
POIANA BRAȘOV, JUDEȚUL BRAȘOV

Tematică


– Controlul legalităţii actelor administrative:
a) controlul judecătoresc asupra actelor administrative;
b) condiţiile de admisibilitate a acţiunii în contencios administrativ.
– Aspecte practice privind tipurile de litigii în care pot fi implicate autorităţile publice: litigiile de drept administrativ şi fiscal; litigiile de drept civil; litigii de dreptul muncii.
– Excepţia de nelegalitate şi instituţia excepţiei de nelegalitate:
a) actele care pot face obiectul excepţiei de nelegalitate; legalitatea unui act administrativ cu caracter individual;
b) instanţa învestită cu fondul litigiului şi în faţa căreia a fost invocată excepţia de nelegalitate;
c) acte administrative nesupuse controlului judecătoresc şi cele cu caracter normativ.
– Excepţia de nelegalitate versus excepţia de neconstituţionalitate.
– Controlul instanţelor judecătoreşti asupra legalităţii actelor administrative pe calea excepţiei de nelegalitate.
– Controlul legalităţii actelor administrative de autoritate, de către alte instanţe judecătoreşti, altele decât cele de contencios administrativ.
– Actele nesupuse controlului. Actele administrativ – jurisdicţionale. Jurisdicţiile administrative speciale, facultative şi gratuite.
– Procedura de soluţionare a cererilor în contenciosul administrativ – de la procedura prealabilă la recurs: procedura de executare silită, titlul executoriu, obligaţia publicării, obligaţia executării. Instanţa de executare. Acţiunea în regres.