Pregătirea și derularea misiunilor de audit intern. Noutăți legislative în domeniile de intervenție


Locație: HOTEL PRESIDENT - BĂILE FELIX - BĂILE FELIX, JUDEȚUL BIHOR

PERIOADĂ DESFĂȘURARE CURS:
11 Decembrie, 2017 - 17 Decembrie, 2017

TARIF CURS
980 RON
TARIF CAZARE SINGLE
2490 RON

LECTORI

 
-

LOCAȚIE

HOTEL PRESIDENT - BĂILE FELIX
BĂILE FELIX, JUDEȚUL BIHOR

Tematică


- Codul privind Conduita Etică a auditorului intern;
- Organizare și competențe în materia auditului public intern;
- Misiunile de audit public;
- Eficiență, eficacitate, economicitate, guvernanță, structuri asociative;
- Identificarea și gestionarea riscurilor;
- Auditul extern. Deciziile Curții de conturi și camerelor de conturi județene;
- Conformarea entităților publice. Implementarea măsurilor dispuse și preluarea recomandărilor;