Dezvoltarea abilităţilor de comunicare, practica gestionării conflictelor în sectorul public

LOCAȚIE:

HOTEL BULEVARD - PREDEAL - PREDEAL, JUDEȚUL BRAȘOV

TARIF CURS:

980 RON

PERIOADĂ DESFĂȘURARE CURS:

19 Martie, 2018 - 25 Martie, 2018

TARIF CAZARE SINGLE:

2490 RON

Tematică

- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
- Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
- Comunicarea, instrument de dezvoltare personală şi organizaţională - schema comunicării şi elementele componente;
- Etapele și mecanismele procesului de comunicare interpersonală: bariere, strategii; persuasiune şi argumentare în comunicarea interpersonală; Stiluri de comunicare interpersonală; Construirea și motivarea echipei;
- Tipuri de comunicare şi analiza lor: comunicarea scrisă/verbală (ton, timbru, intonaţie); comunicarea nonverbală și elemente de paraverbal, comportament, folosirea timpului, utilizarea artefactelor;
- Modalităţi de ascultare activă;
- Fluxuri de comunicare: conducere, angajați, public, colaboratori, parteneri, terți, organe de control. Tehnici de comunicare;
- Ce comunici, cui comunici, când comunici? Analiza problemelor și managementul riscurilor; Componentele deciziei publice;
- Relația cu presa și partenerii sociali;
- Utilizarea adecvată a mijloacelor audio-video pentru o prezentare de succes;
- Obstacole în comunicarea interpersonală;
- Comunicarea în situaţii conflictuale şi gestionarea conflictelor; evoluţia procesului de comunicare pe timpul conflictului;
- Managementul situaţiilor conflictuale în sistemul comunicării: consecinţele comunicării deficitare sau ale absenţei comunicării;
- Factorii care generează conflictele în instituții/organizaţii;
- Gestionarea situațiilor de conflict și etape în evoluţia conflictelor;
- Efectele conflictelor în organizaţii asupra grupurilor competitive, relaţiilor dintre grupuri aflate în conflict;
- Locuri de muncă dificile şi prezenţa conflictului: surse de conflict, nivele de existenţă ale conflictului, tipuri de conflict;
- Exerciții și studii de caz.

INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA CURS

În atenția:
Nume / Prenume:*
Functie:*
Către (Instituție):*
Adresă E-mail:*
2 + 2 = ? ( Verificare Captcha ):*