Controlul financiar preventiv al operaţiunilor efectuate pe seama fondurilor publice şi a patrimoniului public

LOCAȚIE:

HOTEL BULEVARD - PREDEAL - PREDEAL, JUDEȚUL BRAȘOV

TARIF CURS:

980 RON

PERIOADĂ DESFĂȘURARE CURS:

19 Martie, 2018 - 25 Martie, 2018

TARIF CAZARE SINGLE:

2490 RON

Tematică

- Scopul controlului financiar preventiv;
- Baza legală de exercitare a controlului financiar preventiv;
- Definirea termenilor utilizaţi;
- Categoriile de operațiuni asupra cărora se exercită controlul financiar preventiv;
- Conținutul controlului financiar preventiv;
- Organizarea controlului financiar preventiv;
- Procedura de control – exemple practice;
- Refuzul de viză – aspecte procedurale;
- Forexebug – aspecte practice privind funcționarea modulelor aprobate prin OMFP nr. 517/2016;
- Virarea de credite bugetare, credite de angajament, rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, principiul fundamental al contabilității de angajamente;
- Cadrul general al oprațiunilor supuse controlului financiar preventiv, conform OMFP nr. 2332/2017
a. Deschiderea, repartizarea și modificarea creditelor bugetare;
b. Angajamente legale din care rezultă, direct sau indirect, obligații de plată;
c. Ordonanțarea cheltuielilor;
d. Concesionarea, închirierea, transmiterea, vânzarea și schimbul bunurilor din patrimoniul instituțiilor publice;
e. Alte operațiuni supuse controlului financiar preventiv.
- Cod specific de norme profesionale pentru persoanele care exercită activitatea de control financiar preventiv
f. Condițiile necesare a fi îndeplinite de persoanele ce se numesc în activitatea de control financiar preventiv propriu și principiile care stau la baza exercitării acestei activități;
g. Numirea, suspendarea, schimbarea sau destituirea persoanelor desemnate să exercite activitatea de control financiar preventiv propriu;
h. Evaluarea activității persoanei care exercită controlul financiar preventiv.
- Raportul de activitate privind exercitarea controlului financiar preventiv – model conform OMFP nr. 2332/2017.
- Cadrul general şi specific privind controlul financiar preventiv;
- Codul specific de norme profesionale pentru persoanele care exercită activitatea de control financiar preventiv propriu;
- Controlul financiar preventiv delegat;
- Operaţiuni privind gestiunea creditelor şi gestiunea fondurilor;

INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA CURS

În atenția:
Nume / Prenume:*
Functie:*
Către (Instituție):*
Adresă E-mail:*
2 + 2 = ? ( Verificare Captcha ):*