Pregătirea funcţionarilor publici în vederea exercitării de către România a preşedinţiei Consiliului U.E. în anul 2019

LOCAȚIE:

HOTEL ALPIN - POIANA BRAȘOV - POIANA BRAȘOV, JUDEȚUL BRAȘOV

TARIF CURS:

980 RON

PERIOADĂ DESFĂȘURARE CURS:

23 Aprilie, 2018 - 29 Aprilie, 2018

TARIF CAZARE SINGLE:

2690 RON

Tematică

Efectele juridice ale statutului României de stat membru al Uniunii Europene
- Prevederile Constituţiei României, republicată;
- Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană;
- Prevederile Codurilor civil și de procedură civilă referitoare la aplicarea cu prioritate a dreptului Uniunii Europene în raport cu dreptul intern.
Temeiuri ale exercitării președinției Consiliului Uniunii Europene
- Identificarea obiectivelor, valorilor și strategiei Uniunii Europene pentru anul 2019 și în continuare;
- Tratatele fundamentale ale Uniunii Europene post-Lisabona;
- Conlucrarea României cu președinții Consiliului European și Comisiei Europene;
- Implicarea Băncii Centrale Europene și a Curții de Conturi a UE în stabilirea Agendei președinției pentru semestrul I al anului 2019.
Repartizarea competențelor, potrivit Tratatelor fundamentale ale Uniunii Europene
- Competențe exclusive ale Uniunii Europene;
- Competențe partajate, între UE și state membre;
- Competențe de sprijin, coordonare și completare a acțiunii statelor membre.
Activitatea practică a grupurile de lucru din cadrul Consiliului UE
- Grupul de lucru justiție;
- Grupul de lucru pe probleme de mediu;
- Grupul de lucru pentru cercetare;
- Grupul de lucru pentru chestiuni Schengen;
- Grupul de lucru pentru chestiuni sociale;
- Grupul de lucru educație și formare ș.a.
Rolul și atribuțiile Președinției Consiliului Uniunii Europene
- Exercitarea președinției Consiliului UE;
- Rolul și atribuțiile Președinției Consiliului UE.
Contextul exercitării, de către România, a președinției Consiliului UE, în semestrul I al anului 2019
- Finalizarea Brexit-ului;
- Încheierea mandatului parlamentarilor europeni;
- Încheierea mandatului membrilor Comisiei Europene.
Definirea priorităților naționale în contextul realizării Agendei Președinției române
- Etapele definirii priorităților;
- Trio-ul Președințiilor Consiliului UE;
- Programul național.
Desfășurarea activității Președinției Consiliului UE
- Activitatea desfășurată la sediile instituțiilor Uniunii Europene;
- Colaborarea cu organele, oficiile și agențiile UE;
- Activitatea autorităților publice centrale din România;
- Buget, achiziții, resurse umane.
Rolul Consiliului UE în cadrul procedurilor legislative la nivelul Uniunii Europene
- Procedura legislativă ordinară;
- Procedurile legislative speciale.
Cadrul democratic consultativ inițiat de MAE în vederea exercitării președinției
- Forumul consultativ RO-UE 2019;
- Grupurile de lucru;
- Consiliul Forumului consultativ.
Actele legislative care pot face obiectul propunerii de adoptare, cu participarea Consiliului UE
Implicarea președinției române în finalizarea negocierilor privind retragerea Marii Britanii din UE
Aspecte practice
- Elaborarea, avizarea și aprobarea instrucțiunilor pentru COREPER;
- Elaborarea, avizarea și aprobarea mandatului pentru - - Consiliile specializate;
- Corelarea poziției României cu cea a altor state membre.

INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA CURS

În atenția:
Nume / Prenume:*
Functie:*
Către (Instituție):*
Adresă E-mail:*
2 + 2 = ? ( Verificare Captcha ):*