Managementul serviciilor publice şi de utilitate publică

LOCAȚIE:

HOTEL BULEVARD - PREDEAL - PREDEAL, JUDEȚUL BRAȘOV

TARIF CURS:

980 RON

PERIOADĂ DESFĂȘURARE CURS:

21 Mai, 2018 - 27 Mai, 2018

TARIF CAZARE SINGLE:

2490 RON

Tematică

- Definirea, caracteristicile, evoluţia şi dezvoltarea conceptului de management public;
- Sistemul şi tipologia serviciilor publice;
- Principalele trăsături ale serviciilor publice administrative, reguli de organizare şi funcţionare;
- Structura organizatorică şi relaţiile dintre organizaţiile administraţiei publice;
- Serviciile publice centrale;
- Serviciile publice ale autorităţilor administraţiei publice locale;
- Servicii publice prestate de sectorul nonguvernamental;
- Exercitarea funcţiilor de management în organizaţiile de servicii publice; Metode de management;
- Decizia – componentă a activitaţii manageriale în organizaţiile publice;
- Comunicarea în organizaţiile publice;
- Funcţia publică şi funcţionarii publici;
- Utilizarea unui sistem de indicatori de performanţă în sectorul public.

INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA CURS

În atenția:
Nume / Prenume:*
Functie:*
Către (Instituție):*
Adresă E-mail:*
2 + 2 = ? ( Verificare Captcha ):*