Managementul funcţiei publice şi cariera funcţionarilor publici. Practică şi actualizări legislative

LOCAȚIE:

HOTEL CARPATHIA - SINAIA - SINAIA, JUDEȚUL PRAHOVA

TARIF CURS:

980 RON

PERIOADĂ DESFĂȘURARE CURS:

21 Mai, 2018 - 27 Mai, 2018

TARIF CAZARE SINGLE:

2490 RON

Tematică

- Clasificarea funcţiilor publice. Categorii de funcţionari publici;
- Drepturile şi obligaţiile funcţionarilor publici;
- Sancţiunile disciplinare şi răspunderea funcţionarilor publici;
- Norme generale de conduită profesională a funcţionarilor publici;
- Legea nr.188/1999 și legislație secundară - HG și OP-A.N.F.P;
- Legea nr.284/2010 și legislația primară/secundară de coroborare și aplicare;
- Legea nr.7/2004 – Codul de conduită a funcționarilor publici;
- Legea nr.477/2004 – Codul de conduită a personalului contractual;
- Evidență și proceduri de comunicare în gestionarea funcțiilor publice – utilizare Portal ANFP;
- Regimul actelor și contractelor specifice: raport de serviciu/act de numire, demnitari și asimilați/acte de constatare a alegerii/validare/numire, contract individual de muncă (pe perioadă nedeterminată, pe perioadă determinată, cu timp parţial), contract de muncă temporară, contract de punere la dispoziție, contract de management, convenţie civilă de prestări servicii, contract de cesiune drepturi de autor, convenție de practică, contract de ucenicie, contract de voluntariat.

INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA CURS

În atenția:
Nume / Prenume:*
Functie:*
Către (Instituție):*
Adresă E-mail:*
2 + 2 = ? ( Verificare Captcha ):*