COMUNICARE EFICIENTĂ- ABILITĂȚI DE LUCRU ÎN ECHIPĂ


Locație: HOTEL CARPATHIA - SINAIA - SINAIA, JUDEȚUL PRAHOVA

PERIOADĂ DESFĂȘURARE CURS:
28 Octombrie, 2016 - 30 Octombrie, 2016

TARIF CURS
500 RON
TARIF CAZARE SINGLE
1100 RON

LECTORI

 
-

LOCAȚIE

HOTEL CARPATHIA - SINAIA
SINAIA, JUDEȚUL PRAHOVA

Tematică


Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
- Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică
- Tehnici de comunicare, protocol, secretariat instituțional, organizarea evenimentelor
- Ce comunici, cui comunici, când comunici? Analiza problemelor și managementul riscurilor. Componentele deciziei publice.
- Relația cu presa și partenerii sociali.
- Exerciții și studii de caz
- Reglementări în domeniul fluxului documentelor, înregistrării, informațiilor clasificate și regimului arhivării.
- Software și formularistică specifică