COMUNICARE EFICIENTĂ- ABILITĂȚI DE LUCRU ÎN ECHIPĂ

LOCAȚIE:

HOTEL CARPATHIA - SINAIA - SINAIA, JUDEȚUL PRAHOVA

TARIF CURS:

500 RON

PERIOADĂ DESFĂȘURARE CURS:

28 Octombrie, 2016 - 30 Octombrie, 2016

TARIF CAZARE SINGLE:

1100 RON

Tematică

Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
- Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică
- Tehnici de comunicare, protocol, secretariat instituțional, organizarea evenimentelor
- Ce comunici, cui comunici, când comunici? Analiza problemelor și managementul riscurilor. Componentele deciziei publice.
- Relația cu presa și partenerii sociali.
- Exerciții și studii de caz
- Reglementări în domeniul fluxului documentelor, înregistrării, informațiilor clasificate și regimului arhivării.
- Software și formularistică specifică

INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA CURS

În atenția:
Nume / Prenume:*
Functie:*
Către (Instituție):*
Adresă E-mail:*
2 + 2 = ? ( Verificare Captcha ):*