Comunicare eficientă, medierea și gestionarea conflictelor ȋn administraţia publică

LOCAȚIE:

SEDIUL REGISTRUL AUTO ROMÂN - BUCUREȘTI

TARIF CURS:

800 RON

PERIOADĂ DESFĂȘURARE CURS:

05 Decembrie, 2016 - 11 Decembrie, 2016

Tematică

COMUNICARE:
 Tipuri de comunicare. Importanța comunicării interpersonale.
 Structura procesului de comunicare interpersonală.
 Etapele și mecanismele procesului de comunicare interpersonală.
 Comunicarea verbala. Comunicarea non-verbală și elemente de paraverbal.
 Modalităţi de ascultare activă.
 Obstacole în comunicarea interpersonală.
 Abilități de prezentare – elemente esențiale pentru o prezentare de succes.
 Utilizarea adecvată a mijloacelor audio-video pentru o prezentae de succes.
 Conflictele interpersonale.
 Avantajele și dezavantajele conflictelor în cadrul echipelor.
 Managementul abordării conflictelor.
 Stiluri de comunicare interpersonală
CONFLICTUL: Definire, caracteristici, modele, efecte și teorii
 Analiza conflictelor, tipologii și niveluri de conflict
 Etapele rezolvării conflictelor
 Conflicte funcționale și conflicte disfunctionale. Diagnoza conflictelor
 Evoluția și efectele conflictului
 Sursele psihologice, sociale și organizaționale ale conflictelor
 Ciclul și fazele conflictului
 Stiluri, strategii, tactici, metode și tehnici de abordare și rezolvare a conflictului
 Cele 5 stagii ale procesului conflictual
NEGOCIEREA ȘI MEDIEREA CONFLICTELOR
 Dimensiunea psiho – socială a negocierii
 Caracteristici ale situațiilor de negociere
 Știința și arta în negociere
 Modalități de comunicare și tipuri de negociere
 Teoria și practica medierii conflictelor
 Procesul medierii și rolul mediatorului
 Sisteme alternative de soluționare a disputelor

INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA CURS

În atenția:
Nume / Prenume:*
Functie:*
Către (Instituție):*
Adresă E-mail:*
2 + 2 = ? ( Verificare Captcha ):*