Management public modern. Performanța ȋn sectorul public


Locație: HOTEL ALPIN - POIANA BRAȘOV - POIANA BRAȘOV, JUDEȚUL BRAȘOV

PERIOADĂ DESFĂȘURARE CURS:
24 Aprilie, 2017 - 30 Aprilie, 2017

TARIF CURS
980 RON
TARIF CAZARE SINGLE
2390 RON

LECTORI

 
-

LOCAȚIE

HOTEL ALPIN - POIANA BRAȘOV
POIANA BRAȘOV, JUDEȚUL BRAȘOV

Tematică


- Conceptele de sector public, administrație publică, management public, interes public, entitate publică, autoritate publică, instituție publică, serviciu public, serviciu de utilitate publică, afacere publică,antreprenoriat public, parteneriat public-privat;
- H.G. nr.909/2014 – Strategia pentru consolidarea administrației publice2014-2020
- Hotărârea Guvernului nr 775/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare și evaluare a politicilor publice la nivel central
- Hotărârea Guvernului nr. 1361/2006 privind conținutul instrumentului de prezentare și motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului;
- H.G. nr. 870/2006 privind aprobarea Strategiei pentru îmbunătăţirea sistemului de elaborare, coordonare şi planificare a politicilor publice lanivelul administraţiei publice centrale;
- Hotărârea nr. 1361/2006 privind conţinutul instrumentului de prezentare şi motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării GuvernuluiStudiul deciziilor politico-administrative de alocare a diverselor forme de resurse (materiale, financiare, de know-how, simbolice);