Aplicarea normelor metodologice privind Guvernanță Corporativă a întreprinderilor publice - H.G. nr.722/2016, O.U.G. nr. 109/2011


Locație: HOTEL ALPIN - POIANA BRAȘOV - POIANA BRAȘOV, JUDEȚUL BRAȘOV

PERIOADĂ DESFĂȘURARE CURS:
24 Aprilie, 2017 - 30 Aprilie, 2017

TARIF CURS
980 RON
TARIF CAZARE SINGLE
2390 RON

LECTORI

 
-

LOCAȚIE

HOTEL ALPIN - POIANA BRAȘOV
POIANA BRAȘOV, JUDEȚUL BRAȘOV

Tematică


- Legea nr.672/2002 privind auditul public intern;
- Codul privind Conduita Etică a auditorului intern;
- Organizare și competențe în materia auditului public intern;
- Misiunile de audit public;
- Eficiență, eficacitate, economicitate, guvernanță, structuri asociative;
- Identificarea și gestionarea riscurilor;
- Auditul extern. Deciziile Curții de conturi și camerelor de conturi județene;
- Conformarea entităților publice. Implementarea măsurilor dispuse și preluarea recomandărilor;