Starea civilă şi evidența persoanelor


Locație: HOTEL ALPIN - POIANA BRAȘOV - POIANA BRAȘOV, JUDEȚUL BRAȘOV

PERIOADĂ DESFĂȘURARE CURS:
24 Aprilie, 2017 - 30 Aprilie, 2017

TARIF CURS
980 RON
TARIF CAZARE SINGLE
2390 RON

LECTORI

 
-

LOCAȚIE

HOTEL ALPIN - POIANA BRAȘOV
POIANA BRAȘOV, JUDEȚUL BRAȘOV

Tematică


- Atribuţiile de stare civilă ale Consiliului Judeţean şi ale Serviciului public judeţean de evidenţă a persoanelor;
- Atribuțiile ofiţerului de stare civilă;
- Atribuţiile primarului, ca ofiţer de stare civilă, delegarea de competenţă;
- Eliberarea certificatelor de stare civilă;
- Aplicații practice privind actele de stare civilă: înregistrarea naşterii, căsătoriei, decesului;
- Aplicații practice privind menţiunile de stare civilă (recunoaşterea sau stabilirea filiaţiei, adopţia, divorţul, schimbarea numelui pe cale administrativă, înscrierea numelui cu ortografierea limbii materne, alte situaţii);
- Modalități de anulare, modificare, rectificare sau completare a actelor de stare civilă;
- Transcrierea/înscrierea în registrele de stare civilă române a certificatelor/extraselor de stare civilă eliberate de autorităţile străine cetăţenilor români;
- Schimbarea numelui pe cale administrativă;
- Divorțul administrativ.