Probleme aplicate de drept. Contenciosul administrativ şi noile coduri


Locație: HOTEL CARPATHIA - SINAIA - SINAIA, JUDEȚUL PRAHOVA

PERIOADĂ DESFĂȘURARE CURS:
24 Aprilie, 2017 - 30 Aprilie, 2017

TARIF CURS
980 RON
TARIF CAZARE SINGLE
2390 RON

LECTORI

 
-

LOCAȚIE

HOTEL CARPATHIA - SINAIA
SINAIA, JUDEȚUL PRAHOVA

Tematică


- Actele administrative. Trăsături definitorii și condiții de valabilitate;
- Noţiunea de legalitate. Fundamentul constituţional al principiului legalităţii. Condiţiile legalităţii. Relaţia legalitate – oportunitate;
- Procedura emiterii / adoptării / revocării actelor administrative;
- Instituții și reglementări în noul Cod Civil și în noul Cod de Procedură Civilă;
- Aspecte teoretice și practice privind tipurile de litigii în care pot fi implicate autorități ale administrației publice;
- Formarea contractului și nulitatea actului juridic;
- Controlul administrativ. Particularități și condiții de eficiență;
- Controlul judecătoresc în activitatea administrației publice;