Comunicare organizațională, gestionarea eficientă a documentelor și apropierea serviciului public de cetățean


Locație: HOTEL ALPIN - POIANA BRAȘOV - POIANA BRAȘOV, JUDEȚUL BRAȘOV

PERIOADĂ DESFĂȘURARE CURS:
01 Mai, 2017 - 07 Mai, 2017

TARIF CURS
980 RON
TARIF CAZARE SINGLE
2390 RON

LECTORI

 
-

LOCAȚIE

HOTEL ALPIN - POIANA BRAȘOV
POIANA BRAȘOV, JUDEȚUL BRAȘOV

Tematică


Comunicarea ca instrument general de dezvoltare personală şi organizațională:
- Comunicarea – delimitări conceptuale. Definiție și forme de comunicare (scrisă, verbală, nonverbală; internă și externă; formală și informală; pe orizontală și verticală etc.);
- Structura procesului de comunicare;
- Modele de comunicare;
Comunicarea interpersonală:
- Barierele în comunicarea interpersonală şi strategii de depășire a acestora;
- Stiluri de management al conflictelor interpersonale la locul de muncă;
Rolul comunicării în management. Comunicarea ca activitate strategică:
- Stiluri de conducere și stiluri de comunicare;
- Strategii de gestionare a conflictelor la nivel interpersonal și managerial;
- Comunicarea internă în caz de criză organizațională și de imagine;
- Comunicarea în situații de schimbare organizațională;
Comunicare externă în cadrul organizației:
- Definirea publicului;
- Stabilirea obiectivelor de comunicare;
- Elaborarea de planuri și strategii de comunicare internă și/sau externă;
- Evaluarea succesului strategiei de comunicare;
- Rețele de comunicare formală și informală;
- Comunicarea în grupuri mici.
Tactici și instrumente de comunicare:
- Tactici ale comunicării scrise (monitorizarea de presă, comunicatul de presă, invitație, e-mail);
- Tactici ale comunicării orale. Tehnici de redactare și susținere a unui discurs;
- Tactici ale comunicării electronice (grupuri de discuții, social media);
- Organizarea conferințelor de presă.
Asigurarea comunicării în cadrul proiectelor cu finanțare externă:
- Reguli de identitate vizuală;
- Elaborarea şi implementarea strategiei de comunicare și promovare a proiectului.