Achiziții publice. Noutăți și particularități legislative


Locație: HOTEL ALPIN - POIANA BRAȘOV - POIANA BRAȘOV, JUDEȚUL BRAȘOV

PERIOADĂ DESFĂȘURARE CURS:
01 Mai, 2017 - 07 Mai, 2017

TARIF CURS
980 RON
TARIF CAZARE SINGLE
2390 RON

LECTORI

 
-

LOCAȚIE

HOTEL ALPIN - POIANA BRAȘOV
POIANA BRAȘOV, JUDEȚUL BRAȘOV

Tematică


Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale;
Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
Hotărârea nr. 394/2016 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale;
Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii;
Hotărârea Nr. 867/2016 din 16 noiembrie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii;
Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
Hotărârea Nr. 866/2016 din 16 noiembrie 2016 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului – cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 394/2016, precum si pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicarea a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului – cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 395/2016;
Instrucțiunea nr.1 din 11.01.2017 a președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice;
Ordinul nr. 842/175 al președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice și al președintelui Comisiei Naționale de Prognoză privind aprobarea metodologiei de calcul al ratei de actualizare ce va fi utilizată la atribuirea contractelor de achiziţie publică;
Ordin nr. 281/2016 din 22 iunie 2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achiziţiilor publice şi Programului anual al achiziţiilor sectoriale;
Reglementări UE și naționale. Legislație primară, secundară și terțiară;
Autorități contractante. Obligații. Noul sistem instituțional al achizițiilor publice
Introducere în tematica achiziţiilor publice;
Descrierea domeniilor de aplicare a achiziţiilor publice;
Ultimele noutăți privind legislația care reglementează achizițiile publice;
Proiecte de acte normative / norme metodologice
Procesul achiziţiilor publice. Proceduri şi modalităţi speciale;
Planificarea şi procedurile ȋn domeniul achiziţiilor publice;
Criterii de calificare și selecție. Factori de evaluare.
Achizițiile publice electronice.
Modul de postare a documentațiilor de atribuire în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (S.E.A.P.) și verificarea acestora.
Lansarea procedurilor de achiziții publice.
Desfășurarea procedurilor de achiziții publice.
Ghiduri, proceduri, documentații, formularistică, modele și managementul documentelor.
Managementul riscurilor: frauda, conflict de interese, informații publice, informații confidențiale.
Studii de caz.