Comunicare în administrația publică - principii, tehnici și aplicații practice


Locație: HOTEL CARPATHIA - SINAIA - SINAIA, JUDEȚUL PRAHOVA

PERIOADĂ DESFĂȘURARE CURS:
22 Mai, 2017 - 28 Mai, 2017

TARIF CURS
980 RON
TARIF CAZARE SINGLE
2390 RON

LECTORI

 
-

LOCAȚIE

HOTEL CARPATHIA - SINAIA
SINAIA, JUDEȚUL PRAHOVA

Tematică


- Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
- Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
- Tehnici de comunicare, protocol, secretariat instituțional, organizarea evenimentelor;
- Ce comunici, cui comunici, când comunici? Analiza problemelor și managementul riscurilor. Componentele deciziei publice;
- Relația cu presa și partenerii sociali;
- Exerciții și studii de caz;