Măsuri legislative privind asistența socială şi protecția copilului


Locație: HOTEL ALPIN - POIANA BRAȘOV - POIANA BRAȘOV, JUDEȚUL BRAȘOV

PERIOADĂ DESFĂȘURARE CURS:
29 Mai, 2017 - 04 Iunie, 2017

TARIF CURS
980 RON
TARIF CAZARE SINGLE
2390 RON

LECTORI

 
-

LOCAȚIE

HOTEL ALPIN - POIANA BRAȘOV
POIANA BRAȘOV, JUDEȚUL BRAȘOV

Tematică


- Scurtă introducere în problematica managementului serviciilor de asistență socială;
- Sistemul national de asistență socială;
- Politici și strategii în domeniul serviciilor sociale;
- Cadrul instituțional, legislativ și administrativ în domeniul serviciilor sociale;
- Tipologia serviciilor sociale. Beneficiile de asistenţă socială;
- Analiză legislative: Drepturi civile și libertățile copilului;
- Managementul strategic în serviciile sociale;
- Structura și organizarea sistemului de asistență socială;
- Acoperirea nevoilor sociale ale populației;
- Asistența socială a grupurilor vulnerabile;
- Evaluarea şi auditul serviciilor sociale;
- Legea asistenței sociale nr.292/2011, norme metodologice și legislație secundară. Reglementări UE;