Managementul performanței în administrația publică


Locație: HOTEL CARPATHIA - SINAIA - SINAIA, JUDEȚUL PRAHOVA

PERIOADĂ DESFĂȘURARE CURS:
29 Mai, 2017 - 04 Iunie, 2017

TARIF CURS
980 RON
TARIF CAZARE SINGLE
2390 RON

LECTORI

 
-

LOCAȚIE

HOTEL CARPATHIA - SINAIA
SINAIA, JUDEȚUL PRAHOVA

Tematică


- Conceptele de sector public, administrație publică, management public, interes public, entitate publică, autoritate publică, instituție publică, serviciu public, serviciu de utilitate publică, afacere publică, antreprenoriat public, parteneriat public-privat;
- H.G. nr.909/2014 – Strategia pentru consolidarea administrației publice 2014-2020
- Hotărârea Guvernului nr 775/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare și evaluare a politicilor publice la nivel central
- Hotărârea Guvernului nr. 1361/2006 privind conținutul instrumentului de prezentare și motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului;
- H.G. nr. 870/2006 privind aprobarea Strategiei pentru îmbunătăţirea sistemului de elaborare, coordonare şi planificare a politicilor publice la nivelul administraţiei publice centrale;
- Hotărârea nr. 1361/2006 privind conţinutul instrumentului de prezentare şi motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului Studiul deciziilor politico-administrative de alocare a diverselor forme de resurse (materiale, financiare, de know-how, simbolice);