Cătălin PETRESCU vorbește despre sistemul de control intern managerial (O.M.F.P. nr. 946 din 2005)