Curs Data Protection Officer | Curs GDPR | Curs DPO – Martie

RESPONSABIL CU PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Cod COR: 242231

TRAINERI AUTORIZAȚI:

Prof.Univ.Dr. Augustin FUEREA – Specialist in drept European si International, este unul dintre cei mai reputati specialisti si practicieni din Romania in domeniul protectiei datelor cu caracter personal

Ing. Cristian AVRAM – Senior consultant, specialist de securitate si implementare solutii IT, pentru conformitate G.D.P.R. cu o deosebita experienta in domeniul auditului informatic pentru diferite companii

16 – 20 MARTIE 2020

BUCUREȘTI

GRAND HOTEL CONTINENTAL

(Calea Victoriei, Zona Universitate):

2400 LEI 1690 LEI

Certificat eliberat de Ministerul Muncii și Ministerul Educației Naționale

ÎNSCRIE-TE LA CURS
CONTACTEAZA-NE: 0788.124.567

BENEFICIILE PARTICIPĂRII LA CURS

Prin absolvirea acestui curs, organizațiile respectă obligația legală pentru desemnarea unui responsabil cu protecția datelor cu caracter personal.

Se vor organiza activități practice de aplicare a tehnicilor de cartografiere (”mapare”) a proceselor de lucru și se va realiza registrul de evidență a tuturor categoriilor de activități de prelucrare desfășurate în numele operatorului.

Se vor discuta spețe din cadrul activității curente ale participanților la curs, dar și jurisprudența (hotărâri judecătorești, spețe, decizii, rezoluții) instanțelor de judecată de la nivel european și național.

În urma cursului, participanții vor putea:

 • informa organizația și persoanele vizate cu privire la drepturile și obligațiile lor
 • monitoriza modalitățile în care organizația respectă legislația privind protecția datelor
 • emite recomandări și oferi asistență de specialitate organizației cu privire la interpretarea și aplicarea prevederilor legislației privind protecția datelor cu caracter personal
 • gestiona relația cu autoritatea de supraveghere
 • respecta principiul obiectivității în domeniul protecției datelor
 • asigura și gestiona registrul de evidență al prelucrării datelor cu caracter personal
 • monitoriza aplicarea instrumentelor și metodelor de îmbunătățire a eficacității sistemului de management al securității informației
 • analiza și evalua riscurile de prelucrare a datelor cu caracter personal

Absolvenții cursului obțin un certificat de absolvire emis de Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC), dar și suplimentul descriptiv de competențe.

TEMATICĂ

 • Legislația internațională care guvernează domeniul protecției datelor cu caracter personal
 • Legea nr. 129/2018 din 24 iunie 2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date
 • Legea nr. 190/2018 din 31 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679
 • Decizia nr. 128/2018 din 3 iulie 2018 privind aprobarea formularului tipizat al notificării de încălcare a securității datelor cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679
 • Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE concepte specifice, intrare în vigoare și aplicare
 • Principiile și regulile stabilite de Regulamentul (UE) 2016/679
 • Domeniile de aplicare ale Regulamentului (UE) 2016/679
 • Responsabilitățile operatorilor care prelucrează date personale
 • Sarcinile responsabilului cu protecția datelor
 • Formalități administrative și cerințe tehnice minime ce trebuie îndeplinite de către operatorii care prelucrează date cu caracter personal, pentru conformitatea cu GDPR
 • Lista operațiunilor pentru care este obligatorie realizarea evaluării impactului asupra protecției datelor cu caracter personal – aprobată prin Decizia nr. 174/2018 a Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
 • Drepturile persoanelor vizate (ale căror date sunt prelucrate): dreptul la informare; dreptul de a fi uitat (dreptul la ștergerea datelor); dreptul la portabilitatea datelor; dreptul la rectificare; dreptul la restricționare; dreptul la opoziție dreptul la anonimizare (pseudoniminizare) – situații specifice
 • Identificarea riscurilor de către operatorul de date și stabilirea măsurilor tehnice și organizatorice ( proceduri interne )
 • Privacy by design & Privacy by default
 • Securitatea datelor cu caracter personal
 • Transferul datelor la nivel internațional
 • Gestionarea relației cu Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP dataprotection.ro )
 • Procedura de efectuare a investigațiilor – aprobată prin Decizia 161/2018 a Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • Procedura de soluționare a plângerilor – aprobată prin Decizia nr. 133/2018 a Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
 • Notificarea Autorității și a persoanei vizate în cazul incidentelor de securitate
 • Sancțiuni severe și obligativitate
 • Spețe (jurisprudență relevantă), întrebări, discuții libere și recomandări practice

ÎNSCRIE-TE LA CURS