Curs Expert achizitii publice si SICAP

EXPERT ACHIZITII PUBLICE ȘI SICAP
Cod COR: 214946

TRAINER:

IONELA COSTACHE

– Specialist Achiziții Publice, cu peste 15 ani experiență practică în domeniu

16 – 20 MARTIE 2020

BUCUREȘTI

GRAND HOTEL CONTINENTAL

(Calea Victoriei, Zona Universitate)

950 LEI 890 LEI

Certificat eliberat de Ministerul Muncii și Ministerul Educației Naționale

ÎNSCRIE-TE LA CURS
CONTACTEAZA-NE: 0788.124.567

BENEFICIILE PARTICIPĂRII LA CURS

În urma absolvirii cursului, participanții vor primi certificatul de absolvire emis de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Educației Naționale pentru ocupația de Expert Achiziții Publice (Cod COR 214946) și suplimentul descriptiv care atestă competențele dobândite. Cursul vizează atât operatorii economici cât și autoritățile contractante și se va prezenta platforma SICAP.

În urma cursului, participanții vor putea:

 • analiza și evalua legislația specifică
 • acorda consultanță de specialitate departamentelor interne implicate în sistemul achizițiilor publice
 • planifica achizițiile publice
 • derula și finaliza procedurile de atribuire
 • negocia in cadrul procedurilor de atribuire
 • elabora documente de specialitate
 • întocmi oferte în conformitate cu specificațiile caietelor de sarcini
 • utiliza sistemul electronic de achiziții publice (SICAP)

Absolvenții cursului obțin un certificat de absolvire emis de Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC), dar și suplimentul descriptiv de competențe.

TEMATICĂ

 • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
 • Instrucțiunea nr. 2/2018 din 21 decembrie 2018 privind ajustarea preţului contractului de achiziţie publică/sectorială
 • Ordonanță de Urgență nr. 114/2018 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene
 • Ordonanța de Urgență nr. 55/2018 din 28 iunie 2018 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii
 • Ordonanţa de Urgenţă nr. 45/2018 din 24 mai 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice
 • Hotărârea de Guvern nr. 419/2018 – varianta actualizată din data de 18 iunie 2018
 • Hotărârea de Guvern nr. 502/2018 din 17 iulie 2018 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • Ordonanţa de Urgenţă nr. 46/2018 din 31 mai 2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate
 • Ordonanța de Urgență nr. 39/2018 din 10 mai 2018 privind parteneriatul public-privat (P.P.P.)
 • Reglementări UE și naționale. Legislație primară, secundară și terțiară
 • Autorități contractante. Obligații. Noul sistem instituțional al achizițiilor publice
 • Introducerea în tematica achiziţiilor publice
 • Descrierea domeniilor de aplicare a achiziţiilor publice
 • Ultimele noutăți privind legislația care reglementează achizițiile publice
 • Proiecte de acte normative / norme metodologice
 • Procesul achiziţiilor publice. Proceduri şi modalităţi speciale
 • Planificarea şi procedurile ȋn domeniul achiziţiilor publice
 • Criterii de calificare și selecție. Factori de evaluare
 • Achizițiile publice electronice
 • Modul de postare a documentațiilor de atribuire în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SICAP) și verificarea acestora
 • Lansarea procedurilor de achiziții publice
 • Desfășurarea procedurilor de achiziții publice
 • Ghiduri, proceduri, documentații, formularistică, modele și managementul documentelor
 • Managementul riscurilor: frauda, conflict de interese, informații publice, informații confidențiale;
 • Studii de caz
 • Sesiune de întrebări și răspunsuri

ÎNSCRIE-TE LA CURS