Curs Expert achizitii publice si SICAP

EXPERT ACHIZITII PUBLICE ȘI SICAP
Cod COR: 214946

TRAINER:

CRISTINA BANU

– Șef serviciu Help-Desk, Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (A.N.A.P.)

PERIOADĂ:

10 – 13 DECEMBRIE 2019

LOCUL DESFĂȘURĂRII:

GRAND HOTEL CONTINENTAL

(Calea Victoriei, Zona Universitate):

TARIF:

950 LEI 890 LEI

**CERTIFICAT ELIBERAT DE MINISTERUL MUNCII SI MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE**

ÎNSCRIE-TE LA CURS
CONTACTEAZA-NE: 0788.124.567

BENEFICIILE PARTICIPĂRII LA CURS

Cursul vizează atât operatorii economici cât și autoritățile contractante și se va prezenta platforma SICAP.

În urma cursului, participanții vor putea:

 • analiza și evalua legislația specifică
 • acorda consultanță de specialitate departamentelor interne implicate în sistemul achizițiilor publice
 • planifica achizițiile publice
 • derula și finaliza procedurile de atribuire
 • negocia in cadrul procedurilor de atribuire
 • elabora documente de specialitate
 • întocmi oferte în conformitate cu specificațiile caietelor de sarcini
 • utiliza sistemul electronic de achiziții publice (SICAP)

Absolvenții cursului obțin un certificat de absolvire emis de Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC), dar și suplimentul descriptiv de competențe.

TEMATICĂ

 • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
 • Instrucțiunea nr. 2/2018 din 21 decembrie 2018 privind ajustarea preţului contractului de achiziţie publică/sectorială
 • Ordonanță de Urgență nr. 114/2018 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene
 • Ordonanța de Urgență nr. 55/2018 din 28 iunie 2018 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii
 • Ordonanţa de Urgenţă nr. 45/2018 din 24 mai 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice
 • Hotărârea de Guvern nr. 419/2018 – varianta actualizată din data de 18 iunie 2018
 • Hotărârea de Guvern nr. 502/2018 din 17 iulie 2018 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
 • Ordonanţa de Urgenţă nr. 46/2018 din 31 mai 2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate
 • Ordonanța de Urgență nr. 39/2018 din 10 mai 2018 privind parteneriatul public-privat (P.P.P.)
 • Reglementări UE și naționale. Legislație primară, secundară și terțiară
 • Autorități contractante. Obligații. Noul sistem instituțional al achizițiilor publice
 • Introducerea în tematica achiziţiilor publice
 • Descrierea domeniilor de aplicare a achiziţiilor publice
 • Ultimele noutăți privind legislația care reglementează achizițiile publice
 • Proiecte de acte normative / norme metodologice
 • Procesul achiziţiilor publice. Proceduri şi modalităţi speciale
 • Planificarea şi procedurile ȋn domeniul achiziţiilor publice
 • Criterii de calificare și selecție. Factori de evaluare
 • Achizițiile publice electronice
 • Modul de postare a documentațiilor de atribuire în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SICAP) și verificarea acestora
 • Lansarea procedurilor de achiziții publice
 • Desfășurarea procedurilor de achiziții publice
 • Ghiduri, proceduri, documentații, formularistică, modele și managementul documentelor
 • Managementul riscurilor: frauda, conflict de interese, informații publice, informații confidențiale;
 • Studii de caz
 • Sesiune de întrebări și răspunsuri

ÎNSCRIE-TE LA CURS