Centrul de formare APSAP

CINE SUNTEM

Muncă, profesionalism, inovație și dedicare sunt cele patru cuvinte cheie care caracterizează activitatea Centrului de Formare APSAP. Cu o prezență activă în zona de formare a administrației publice, doar în ultimii de 3 ani de activitate, Centrul de Formare APSAP se mândrește cu peste 1.100 de programe de perfecționare la care au participat peste 10.000 de funcționari publici din România. Cu o experiență a membrilor săi de peste 12 ani în procesul de perfecționare a personalului din administrația publică, Centrul de Formare APSAP beneficiază de un corp de lectori de excelență, cu experiență academică și de cercetare în științele guvernării, dar și de zeci de specialiști dedicați serviciului aflat în interesul cetățeanului. Obiectivul general al organizației este formarea și perfecționarea unui corp elitist de funcționari publici, pregătit să facă față provocărilor reformării legislative dar și provocărilor celor provenite din evoluția socială și a dezvoltării tehnologice, logistice și a standardelor de calitate la nivel comunitar și internațional.

Lectorii noștri contribuie la realizarea de studii și cercetări științifice în domeniul administrației publice și private, colaborând cu organisme naționale și internaționale de profil și vin în întâmpinarea nevoilor de perfecționare a personalului din sistemul public. Recunoașterea națională și internațională a activității Centrului de Formare APSAP se bazează în principal pe rezultatele excepționale pe care această tânără organizație le are an de an față de beneficiarii serviciilor de formare profesională. Având implementate o politică și o serie de standarde de calitate Centrul de Formare APSAP a obținut, consecutiv  în ultimii 4 ani, certificări care să ateste calitatea serviciilor oferite dar și recunoașterea din partea uneia din cele mai prestigioase organizații de certificare la nivel internațional IQNET (The International Certification Network). În condițiile în care, indiferent de domeniu, cadrul legislativ din România se schimbă constant cu o frecvență ridicată, dincolo de orice certificare, Centrul de Formare APSAP este dedicat misiunii sale și pune accentul pe furnizarea serviciilor de calitate. Acestea trebuie să răspundă în mod real nevoii de perfecționare a personalului din sistemul de stat, care îşi doreşte să fie mereu la curent cu modificările legislative în vederea aplicării în condiții de legalitate a prerogativelor de putere publică.

Considerăm că, o administrație modernă şi eficientă trebuie să se sprijine, fără îndoială, pe o resursă umană de calitate, pe un corp profesionist de funcționari publici, capabili să ridice nivelul de performanţă instituţională şi să satisfacă pe deplin interesele cetăţenilor. Aşadar, eforturile noastre vor fi concentrate întotdeauna în sensul profesionalizării corpului funcţionarilor publici, acest lucru implicând o mai mare atenţie acordată pregătirii continue, dar şi o regândire a sistemului de recrutare şi evaluare a acestora.

Centrul de Formare APSAP este furnizor acreditat de formare profesională înregistrat în registrul R.N.F.F.P.A.A. – Registrul National al Furnizorilor de Formare Profesională a Adulţilor Autorizati de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice - Autoritatea Naţională pentru Calificări.

ATESTAREA FORMARII

La finalul programului de perfecționare participanții vor primi certificate de absolvire eliberate de Autoritatea Națională pentru Calificări sau de Centrul de Formare APSAP în acord cu prevederile Ordonanței Guvernului Nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților (republicată) respectiv a Hotărârii de Guvern Nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcționarilor publici.

certificat-participare-apsap-new-sm

Pentru orice detalii cu privire la desfăşurarea programelor de formare profesională și condiţiile de cazare, vă stăm la dispoziţie la numărul de telefon 0788 124 567 şi la adresa de email: secretariat@cursuri-functionari.ro

Vă aşteptăm să participaţi la cursurile noastre!

Cu deosebit respect şi responsabilitate,

Echipa Centrului de Formare APSAP

Notă: Centrul de Formare APSAP este operator de date cu caracter personal, înregistrat în registrul de evidenţă al Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal având numărul: 32952, scopul prelucrării fiind: “cursuri de perfecţionare şi formare profesională”.