Centrul de formare APSAP

CINE SUNTEM

Anul 2019 este marcat de un eveniment legislativ major - apariția Codului Administrativ.  Prevederile acestuia se extind asupra întregului personal plătit din fonduri publice din cadrul autorităților și instituțiilor administrației publice. Un loc distinct și riguros reglementat îl ocupă – formarea și perfecționarea personalului iar această etapă trebuie: inventariată, planificată,  bugetată și raportată.

Conform art. 458 alin. 1 din Codul Administrativ funcționarii publici au dreptul și obligația de a-și îmbunătăți în mod continuu abilitățile și pregătirea profesională, iar autoritățile și instituțiile publice au obligația de a asigura participarea pentru fiecare funcționar public la un program de formare și perfecționare dar și obligația de a prevedea în buget sumele necesare pentru plata taxelor estimate pentru participarea la programe de formare și perfecționare, precum și, sumele necesare pentru asigurarea cheltuielilor de transport, cazare și masă (art. 458 alin. 1-3 C. Adm.).  În cazul funcționarilor publici una din condițiile participării la concursul sau examenul de promovare în grad profesional este participarea la un program de perfecționare profesională cu durată de minimum 30 de ore (art. 479, lit. b. C. Adm.).

Aceleași drepturi și obligații menționate mai sus sunt reluate distinct pentru personalul contractual în cadrul art. 551 din Codul Administrativ inclusiv cu privire la asigurarea cheltuielilor de transport, cazare și masă.

Pentru aleșii locali dreptul la pregătire, formare și perfecționare este consfințit de art. 217 alin. 1 din Codul Administrativ precum și plata cheltuielilor conexe perfecționării: transport, cazare și masă pe întreaga durată a mandatului acestora.

Obiectivul general al organizației este formarea și perfecționarea unui corp elitist de funcționari publici, pregătit să facă față provocărilor modificărilor legislative dar și a celor provenite în societate din evoluția tehnologică, logistică și a standardelor de calitate la nivel comunitar și internațional.

Centrul de Formare APSAP asigură mediul prin care lectorii săi, care sunt aproape de schimbările legislative, se întâlnesc cu acei funcționari publici care vor cu adevărat să fie la curent cu ultimele noutăți legislative și cu procedurile moderne de lucru.

Cu o experiență a membrilor săi de peste 13 ani în procesul de perfecționare a personalului din administrația publică, Centrul de Formare APSAP vă pune la dispoziție un corp de 64 de formatori excepționali care, prin experiență acumulată în ani și practică în sectorul public, vă pot ajuta în exercitarea prerogativelor provenite din angajamentul în interesul cetățeanului.

Doar în ultimii 4 ani de activitate, Centrul de Formare APSAP se mândrește cu peste 1.500 de programe de formare la care au participat peste 18.000 de funcționari publici din România.

Eforturile Centrului de Formare APSAP și ale echipei de lectori se îndreaptă spre adaptarea programelor prezentate, a suporturilor de curs, a formularelor și a certificatelor de participare în conformitate cu rigorile Codului Administrativ, indiferent dacă tematica este în domeniul resurselor umane, al achizițiilor publice sau în domeniul comunicării și relațiilor publice.

Închei cu dorința de a vedea peste ani că soluțiile educaționale propuse de noi astăzi sunt sursa

schimbării în bine a societății românești per ansamblu dar și a dezvoltării capacității administrative în particular.

Vă invităm să vizualizați oferta programelor de perfecționare cu speranța că tematicile propuse vă vor fi de real ajutor în activitatea dumneavoastră profesională și personală.

Vă așteptăm la curs!

Centrul de Formare APSAP este furnizor acreditat de formare profesională înregistrat în registrul R.N.F.F.P.A.A. – Registrul National al Furnizorilor de Formare Profesională a Adulţilor Autorizati de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice - Autoritatea Naţională pentru Calificări.

ATESTAREA FORMARII

La finalul programului de perfecționare participanții vor primi certificate de absolvire eliberate de Autoritatea Națională pentru Calificări sau de Centrul de Formare APSAP în acord cu prevederile Ordonanței Guvernului Nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților (republicată) respectiv a Hotărârii de Guvern Nr. 1066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcționarilor publici.

certificat-participare-apsap-new-sm

Pentru orice detalii cu privire la desfăşurarea programelor de formare profesională și condiţiile de cazare, vă stăm la dispoziţie la numărul de telefon 0788 124 567 şi la adresa de email: secretariat@cursuri-functionari.ro

Vă aşteptăm să participaţi la cursurile noastre!

Cu deosebit respect şi responsabilitate,

Echipa Centrului de Formare APSAP

Notă: Centrul de Formare APSAP este operator de date cu caracter personal, înregistrat în registrul de evidenţă al Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal având numărul: 32952, scopul prelucrării fiind: “cursuri de perfecţionare şi formare profesională”.