Achiziții publice. Cadru normativ și procedural

PERIOADĂ DESFĂȘURARE CURS:

09 Decembrie, 2019 - 15 Decembrie, 2019

LOCAȚIE:

HOTEL CARPATHIA - SINAIA - SINAIA, JUDEȚUL PRAHOVA

Tematică


- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice
- Ordonanţa de Urgenţă nr. 16/2019 din 12 martie 2019 pentru modificarea art. 5 alin. (2) din OUG nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii
- Instrucțiunea nr. 2/2018 din 21 decembrie 2018 privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică sectorială
- Ordonanța de Urgență nr. 114/2018 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
- Ordonanța de Urgență nr. 55/2018 din 28 iunie 2018 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii
- Ordonanţa de Urgenţă nr. 45/2018 din 24 mai 2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice
- Hotărârea de Guvern nr. 419/2018 – varianta actualizată din data de 18 iunie 2018
- Hotărârea de Guvern nr. 502/2018 din 17 iulie 2018 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
- Ordonanţa de Urgenţă nr. 46/2018 din 31 mai 2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate
- Ordonanța de Urgență nr. 39/2018 din 10 mai 2018 privind parteneriatul public-privat (P.P.P.)
- Reglementări UE și naționale. Legislație primară, secundară și terțiară
- Autorități contractante. Obligații. Noul sistem instituțional al achizițiilor publice
- Introducerea în tematica achiziţiilor publice
- Descrierea domeniilor de aplicare a achiziţiilor publice
- Ultimele noutăți privind legislația care reglementează achizițiile publice
- Proiecte de acte normative / norme metodologice
- Procesul achiziţiilor publice. Proceduri şi modalităţi speciale
- Planificarea şi procedurile ȋn domeniul achiziţiilor publice
- Criterii de calificare și selecție. Factori de evaluare
- Achizițiile publice electronice
- Modul de postare a documentațiilor de atribuire în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SICAP) și verificarea acestora
- Lansarea procedurilor de achiziții publice
- Desfășurarea procedurilor de achiziții publice
- Ghiduri, proceduri, documentații, formularistică, modele și managementul documentelor
- Managementul riscurilor: frauda, conflict de interese, informații publice, informații confidențiale
- Studii de caz
- Sesiune de întrebări și răspunsuri

Tarife


TARIF CURS:

980 RON

TARIF CAZARE STANDARD

2690 RON ( 700 RON Cont Masă Inclus )

TARIF CAZARE STANDARD PLUS

3040 RON (1050 RON Cont Masă Inclus )

DESCARCĂ INVITAȚIE
În atenția:
Nume / Prenume:*
Functie:*
Către (Instituție):*
Cazare:*
Adresă E-mail:*
2 + 2 = ? ( Verificare Captcha ):*