Etică, regimul incompatibilităților și transparență decizională în contextul Codului Administrativ

PERIOADĂ DESFĂȘURARE CURS:

09 Decembrie, 2019 - 15 Decembrie, 2019

LOCAȚIE:

HOTEL CARPATHIA - SINAIA - SINAIA, JUDEȚUL PRAHOVA

Tematică


- Principii şi norme în sfera asigurării eticii şi integrității în administrația publică;
- Obligațiile autorităților și instituțiilor publice cu privire la asigurarea consilierii etice a funcționarilor publici și
a informării și a raportării cu privire la normele de conduită;
- Cadrul normativ aplicabil: prezentare, comentarii, aplicații;
- O.U.G. nr. 57 / 2019 privind Codul Administrativ
- Consilierul de etică; Rol, atribuții și incompatibilități;
- Procedura de desemnare, atribuțiile, modalitatea de organizare a activității și procedura de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale consilierului de etică;
- Metode şi instrumente de lucru în activitatea de consiliere etică şi monitorizare aplicării normelor de conduită a funcționarilor publici;
- Acordarea de consultanţă şi asistenţă funcţionarilor publici, cu privire la respectarea normelor de conduită;
- Principii de lucru în activitatea consilierului de etică;
- Relaționări intra-instituționale în activitatea consilierilor de etică;
- Informarea publicului cu privire la respectarea obligațiilor și a normelor de conduită;
- Dileme etice şi modele de acţiune;
- Avertizorul de integritate;
- Sistemul naţional de integritate publică; Strategia naţională anticorupţie;
- Jurisprudență şi studii caz.

Tarife


TARIF CURS:

980 RON

TARIF CAZARE STANDARD

2690 RON ( 700 RON Cont Masă Inclus )

TARIF CAZARE STANDARD PLUS

3040 RON (1050 RON Cont Masă Inclus )

DESCARCĂ INVITAȚIE
În atenția:
Nume / Prenume:*
Functie:*
Către (Instituție):*
Cazare:*
Adresă E-mail:*
2 + 2 = ? ( Verificare Captcha ):*