Management, proceduri și analize pentru dezvoltarea sectorului public

PERIOADĂ DESFĂȘURARE CURS:

16 Septembrie, 2019 - 22 Septembrie, 2019

LOCAȚIE:

HOTEL SILVER MOUNTAIN RESORT AND SPA - POIANA BRAȘOV - POIANA BRAȘOV, JUDEȚUL BRAȘOV

Tematică


- Concepte, obiective, principii, similarităţi, diferenţe între conceptele de dezvoltare durabilă şi cel de dezvoltare regional;
- Principalele elemente ale dezvoltării sustenabile/durabile:
1. creşterea calităţii vieţii oamenilor în condiţiile satisfacerii nevoilor esenţiale;
2. redimensionarea creşterii economice, având în vedere o folosire cât mai eficientă şi mai echitabilă a resurselor astfel încât să se obţină produse de calitate cu deşeuri minime, netoxice;
3. conservarea calităţii mediului şi a resurselor naturale;
4. participarea fermă a organismelor de guvernare la luarea deciziilor privind economia şi mediul).
- Elemente definitorii ale dezvoltării regionale;
- Principalele obiective ale dezvoltării durabile;
- Principalele obiective ale dezvoltării regionale;
- Principii ale dezvoltării durabile;
- Principiile dezvoltării regionale;
- Premise generale de dezvoltare la nivel European şi la nivel national;
- Concepte metodologice – modele de dezvoltare durabilă, modele de dezvoltare regional;
- Modelarea dezvoltării regionale;
- Sustenabilitatea diferitelor variante ale unui proiect de dezvoltare regional;
- Principalii indicatori privind dezvoltarea durabilă aplicabili la nivel regional;
- Programul de dezvoltare regională şi principiile dezvoltării durabile în România;
- Obiectivele, axele prioritare, solicitanții eligibili și bugete alocate prin programele cu finanțare europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR);
- Corelarea Programul Operațional Regional 2014 - 2020 cu celelalte programe operaționale active în România;
- Fonduri disponibile pentru strategii de dezvoltare regională în România;
- Dezvoltarea locală;
- Studii de caz, concursuri de soluții pentru probleme locale/regionale;
- Conceptele de sector public, administrație publică, management public, interes public, entitate publică, autoritate publică, instituție publică, serviciu public, serviciu de utilitate publică, afacere publică, antreprenoriat public, parteneriat public-privat;
- H.G. nr. 909/2014 – Strategia pentru consolidarea administrației publice 2014-2020;
- Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor;
- Legea administrației publice locale nr.215/2001;
- Legea nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali;
- O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale;
- O.G. nr. 53/2002 privind Statutul-cadru al unităţii administrativ teritoriale;
- Noul management public;
- Principiile bunei guvernări (Participare publică, Deschidere, Transparență, Responsabilitate, Eficiență și eficacitate, Coerență);
- Performanța în administrația publică/capacitate administrativă;
- Metode, tehnici și proceduri de eficientizare a serviciului public;
- Managementul prin comparație sau benchmarking;
- Managementul prin obiective;
- Managementul prin bugete;
- Managementul prin proiecte;
- Managementul programelor de dezvoltare comunitară;
- Posibilități de aplicare a metodelor moderne de management.

Tarife


TARIF CURS:

980 RON

TARIF CAZARE STANDARD

2690 RON ( 700 RON Cont Masă Inclus )

TARIF CAZARE STANDARD PLUS

3040 RON (1050 RON Cont Masă Inclus )

DESCARCĂ INVITAȚIE
În atenția:
Nume / Prenume:*
Functie:*
Către (Instituție):*
Cazare:*
Adresă E-mail:*
2 + 2 = ? ( Verificare Captcha ):*