Modalități eficiente de lucru în echipă. Obiective și responsabilități ale personalului din sectorul public

PERIOADĂ DESFĂȘURARE CURS:

11 Noiembrie, 2019 - 17 Noiembrie, 2019

LOCAȚIE:

HOTEL CARPATHIA - SINAIA - SINAIA, JUDEȚUL PRAHOVA

Tematică


- Lucrul în echipă- comunicarea, cooperarea, încrederea, soluţionarea problemelor comune;
- Stabilirea obiectivului comun de lucru, a procedurilor şi principiilor aferente;
- Provocările lucrului în echipă: lipsa încrederii în partenerii/ colegii de echipă, conflictele, evitarea asumării responabilităţii, lipsa atenţiei faţă de urmărirea obicetivelor comune;
- Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
- Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
- Legea nr. 109/2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice;
- Comunicarea şi identitatea organizaţiei: procesul de construire; managementul imaginii; comunicarea internă: forme ale comunicării şi utilizarea lor eficientă;
- Comunicarea, instrument de dezvoltare personală şi organizaţională - schema comunicării şi elementele componente;
- Etapele și mecanismele procesului de comunicare interpersonală: bariere, strategii; persuasiune şi argumentare în comunicarea interpersonală; Stiluri de comunicare interpersonală; Construirea și motivarea echipei;
- Tipuri de comunicare şi analiza lor: comunicarea scrisă/comunicarea verbală (ton, timbru, intonaţie); comunicarea nonverbală și elemente de paraverbal, comportament, folosirea timpului, utilizarea artefactelor;
- Rolul managerului în cadrul unei echipei
- Condiţii pentru accesul la o funcţie publică;
- Funcţia publică din perspectiva legiuitorului român;
- Drepturile şi obligaţiile funcţionarului european;
- Regimul disciplinar;
- Răspunderea funcţionarilor europeni;
- Etica şi morala ca valori juridice;
- Codificarea valorilor etice şi morale pentru funcţia publică;
- Folosirea prerogativelor de putere publică;
- Drepturile şi obligaţiile funcţionarilor publici;
- Sancţiunile disciplinare şi răspunderea funcţionarilor publici;
- Norme generale de conduită profesională a funcţionarilor publici;
- Legea nr. 188/1999 și legislație secundară - HG și OP-A.N.F.P;
- Legea nr. 284/2010 și legislația primară/secundară de coroborare și aplicare;

Tarife


TARIF CURS:

980 RON

TARIF CAZARE STANDARD

2690 RON ( 700 RON Cont Masă Inclus )

TARIF CAZARE STANDARD PLUS

3040 RON (1050 RON Cont Masă Inclus )

DESCARCĂ INVITAȚIE
În atenția:
Nume / Prenume:*
Functie:*
Către (Instituție):*
Cazare:*
Adresă E-mail:*
2 + 2 = ? ( Verificare Captcha ):*