Performanță în administrația publică. Studii de caz și bune practici

PERIOADĂ DESFĂȘURARE CURS:

03 Februarie, 2020 - 09 Februarie, 2020

LOCAȚIE:

HOTEL PRESIDENT - BĂILE FELIX - BĂILE FELIX, JUDEȚUL BIHOR

Tematică


- Conceptele de sector public, administrație publică, management public, interes public, entitate publică, autoritate publică, instituție publică, serviciu public, serviciu de utilitate publică, afacere publică,antreprenoriat public, parteneriat public-privat;
- Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
- H.G. nr. 909/2014 – Strategia pentru consolidarea administrației publice 2014-2020
- Hotărârea Guvernului nr. 775/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice la nivel central
- H.G. nr. 870/2006 privind aprobarea Strategiei pentru îmbunatățirea sistemului de elaborare, coordonare şi planificare a politicilor publice la nivelul administrației publice centrale;
- Hotărârea nr. 1361/2006 privind conținutul instrumentului de prezentare şi motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului;
- Studiul deciziilor politico-administrative de alocare a diverselor forme de resurse (materiale, financiare, de know-how, simbolice);
- H.G. nr. 561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării;
- Noul management public;
- Performanță în administrația publică/capacitate administrativă;
- Metode, tehnici și proceduri de eficientizare a serviciului public;
- Managementul prin comparație sau benchmark;
- Managementul prin obiective;
- Managementul prin bugete;
- Managementul prin proiecte;
- Managementul programelor de dezvoltare comunitară;
- Legislație utilă și anexe documentare cu grafice de lucru
- Etapele modelului procesual;
- Stabilirea agendei;
- Formularea alternativelor;
- Decizia;
- Implementarea politicilor;
- Evaluarea politicilor publice;
- Erori de evaluare;
- Criterii de evaluare a unei politici publice la nivel European;
- Evaluarea politicilor publice în România;

Tarife


TARIF CURS:

980 RON

TARIF CAZARE STANDARD

3290 RON

DESCARCĂ INVITAȚIE
În atenția:
Nume / Prenume:*
Functie:*
Către (Instituție):*
Cazare:*
Adresă E-mail:*
2 + 2 = ? ( Verificare Captcha ):*