Proiecte cu finanțare externă. Scrierea, managementul și derularea proiectelor. Oportunități și provocări ale echipei de proiect

PERIOADĂ DESFĂȘURARE CURS:

16 Septembrie, 2019 - 22 Septembrie, 2019

LOCAȚIE:

HOTEL PRESIDENT - BĂILE FELIX - BĂILE FELIX, JUDEȚUL BIHOR

Tematică


- Legislaţie națională şi europeană privind fondurile structurale şi de coeziune;
- Tipologia proiectelor şi aplicaţiilor;
- Formate de proiecte, asemănări și diferențe în funcție de cerințele specifice;
- Proiecte, scop, obiective, activități / misiune, strategie, programe;
- Criterii de evaluare / simulare şi privire comparative;
- Metode de planificare și instrumente de lucru;
- Analize specifice gestionării și monitorizării proiectelor;
- Proceduri de lucru financiare, bugetare şi de raportare;
- Acte normative și interpretarea reglementărilor;
- Identificarea condițiilor specifice şi a riscurilor ce pot apărea în perioada de implementare şi în cea de sustenabilitate a proiectelor cu finanţare nerambursabilă;
- Cunoaşterea modificărilor legislative europene aplicabile pentru perioada 2014-2020;
- Organisme şi instituţii cheie implicate în finanțarea proiectelor cu Fonduri Europenenerambursabile;
- Politica de coeziune 2014-2020;
- Axe şi domenii prioritare de finanţare. Caracteristici şi particularități ale acestora;
- Alocări financiare;
- Particularități si perspective ale diverselor Programe Operaționale;
- Obligații contractuale generale ale beneficiarilor de proiecte finanțate cu fonduri nerambursabile;
- Modificarea contractelor de finanțare şi impactul acestora asupra finanțatorilor (acte adiționale finanțării, formularistică, etc);
- Corecțiile financiare;
- Omisiuni/greșeli în derularea proiectelor finanţate;
- Erori în derularea procedurilor de achiziţie;
- Implementarea riguroasă.

Tarife


TARIF CURS:

980 RON

TARIF CAZARE STANDARD

3190 RON

DESCARCĂ INVITAȚIE
În atenția:
Nume / Prenume:*
Functie:*
Către (Instituție):*
Cazare:*
Adresă E-mail:*
2 + 2 = ? ( Verificare Captcha ):*