Protecția datelor cu caracter personal. Atribuții și responsabilități în sectorul public

PERIOADĂ DESFĂȘURARE CURS:

16 Septembrie, 2019 - 22 Septembrie, 2019

LOCAȚIE:

HOTEL PRESIDENT - BĂILE FELIX - BĂILE FELIX, JUDEȚUL BIHOR

Tematică


- Legislația internațională care guvernează domeniul protecției datelor cu caracter personal
- Legea nr. 129/2018 din 24 iunie 2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date
- Legea nr. 190/2018 din 31 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679
- Decizia nr. 128/2018 din 3 iulie 2018 privind aprobarea formularului tipizat al notificării de încălcare a securității datelor cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679
- Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE concepte specifice, intrare în vigoare și aplicare
-Principiile și regulile stabilite de Regulamentul (UE) 2016/679
- Domeniile de aplicare ale Regulamentul (UE) 2016/679
- Responabilitățile operatorilor care prelucrează date personale
- Sarcinile responsabilului cu protecția datelor
- Formalități administrative și cerințe tehnice minime ce trebuie îndeplinite de către operatorii care prelucrează date cu caracter personal, pentru conformitatea cu GDPR
- Lista operațiunilor pentru care este obligatorie realizarea evaluării impactului asupra protecției datelor cu caracter personal - aprobată prin Decizia nr. 174/2018 a Autorițății Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
- Drepturile persoanelor vizate (ale căror date sunt prelucrate): dreptul la informare; dreptul de a fi uitat (dreptul la ștergerea datelor); dreptul la portabilitatea datelor; dreptul la rectificare; dreptul la restricționare; dreptul la opoziție; dreptul la anonimizare (pseudonimizare)- situații specifice
- Identificarea riscurilor de către operatorul de date și stabilirea măsurilor tehnice și organizatorice (proceduri interne)
- Privacy by design & Privacy by default
- Securitatea datelor cu caracter personal
- Transferul datelor la nivel internațional
- Gestionare relației cu Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP www.dataprotection.ro)
- Procedura de efectuare a investigațiilor- aprobată prin Decizia 161/2018 a Autorițății Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
- Procedura de soluționare a plângerilor- aprobată prin Decizia nr. 133/2018 a Autorițății Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
- Notificarea Autorității și a persoanei vizate în cazul incidentelor de securitate
- Sancțiuni severe și obligativitate
- Spețe (jurisprudență relevantă), întrebări, discuții libere și recomandări practice

Tarife


TARIF CURS:

980 RON

TARIF CAZARE STANDARD

3190 RON

DESCARCĂ INVITAȚIE
În atenția:
Nume / Prenume:*
Functie:*
Către (Instituție):*
Cazare:*
Adresă E-mail:*
2 + 2 = ? ( Verificare Captcha ):*

Lectori

MIHAELA SIMONA ROȘAN