Sistemul administrației publice. Noutăți și reglementări ale Codului Administrativ

PERIOADĂ DESFĂȘURARE CURS:

09 Decembrie, 2019 - 15 Decembrie, 2019

LOCAȚIE:

HOTEL CARPATHIA - SINAIA - SINAIA, JUDEȚUL PRAHOVA

Tematică


Efectele juridice ale statutului României de stat membru al Uniunii Europene
- Prevederile Constituţiei României, republicată;
- Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană;
- Prevederile Codurilor civil și de procedură civilă referitoare la aplicarea cu prioritate a dreptului Uniunii Europene în raport cu dreptul intern.
- Temeiuri ale exercitării președinției Consiliului Uniunii Europene
- REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)
- Identificarea obiectivelor, valorilor și strategiei Uniunii Europene pentru anul 2019 și în continuare;
- Tratatele fundamentale ale Uniunii Europene post-Lisabona;
- Conlucrarea României cu președinții Consiliului European și Comisiei Europene;
- Implicarea Băncii Centrale Europene și a Curții de Conturi a UE în stabilirea Agendei președinției pentru semestrul I al anului 2019.
Repartizarea competențelor, potrivit Tratatelor fundamentale ale Uniunii Europene
- Competențe exclusive ale Uniunii Europene;
- Competențe partajate, între UE și state membre;
- Competențe de sprijin, coordonare și completare a acțiunii statelor membre.
Activitatea practică a grupurile de lucru din cadrul Consiliului UE
- Grupul de lucru justiție;
- Grupul de lucru pe probleme de mediu;
- Grupul de lucru pentru cercetare;
- Grupul de lucru pentru chestiuni Schengen;
- Grupul de lucru pentru chestiuni sociale;
- Grupul de lucru educație și formare ș.a.
Rolul și atribuțiile Președinției Consiliului Uniunii Europene
- Exercitarea președinției Consiliului UE;
- Rolul și atribuțiile Președinției Consiliului UE.
Contextul exercitării, de către România, a președinției Consiliului UE, în semestrul I al anului 2019
- Finalizarea Brexit-ului;
- Încheierea mandatului parlamentarilor europeni;
- Încheierea mandatului membrilor Comisiei Europene.
Definirea priorităților naționale în contextul realizării Agendei Președinției române
- Etapele definirii priorităților;
- Trio-ul Președințiilor Consiliului UE;
- Programul național.
Desfășurarea activității Președinției Consiliului UE
- Activitatea desfășurată la sediile instituțiilor Uniunii Europene;
- Colaborarea cu organele, oficiile și agențiile UE;
- Activitatea autorităților publice centrale din România;
- Buget, achiziții, resurse umane.
Rolul Consiliului UE în cadrul procedurilor legislative la nivelul Uniunii Europene
- Procedura legislativă ordinară;
- Procedurile legislative speciale.
Cadrul democratic consultativ inițiat de MAE în vederea exercitării președinției
- Forumul consultativ RO-UE 2019;
- Grupurile de lucru;
- Consiliul Forumului consultativ.
Actele legislative care pot face obiectul propunerii de adoptare, cu participarea Consiliului UE
Implicarea președinției române în finalizarea negocierilor privind retragerea Marii Britanii din UE
Aspecte practice
- Elaborarea, avizarea și aprobarea instrucțiunilor pentru COREPER;
- Elaborarea, avizarea și aprobarea mandatului pentru - - Consiliile specializate;
- Corelarea poziției României cu cea a altor state membre
- Schimb de experiență la nivelul U.E.
- Reguli de uzanță și protocol la nivelul U.E.
- Studii de caz si exemple practice

Tarife


TARIF CURS:

980 RON

TARIF CAZARE STANDARD

2690 RON ( 700 RON Cont Masă Inclus )

TARIF CAZARE STANDARD PLUS

3040 RON (1050 RON Cont Masă Inclus )

DESCARCĂ INVITAȚIE
În atenția:
Nume / Prenume:*
Functie:*
Către (Instituție):*
Cazare:*
Adresă E-mail:*
2 + 2 = ? ( Verificare Captcha ):*