Etică, integritate, transparenţă decizională şi combaterea corupţiei

LOCAȚIE:

HOTEL GRAND ASTORIA MAMAIA - MAMAIA, JUDEȚUL CONSTANȚA

TARIF CURS:

980 RON

PERIOADĂ DESFĂȘURARE CURS:

16 Iulie, 2018 - 22 Iulie, 2018

TARIF CAZARE SINGLE:

2590 RON

Tematică

- Principii şi norme în sfera asigurării eticii şi integrității în administrația publică;
- Cadrul normativ aplicabil: prezentare, comentarii, aplicații;
- Legea Nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;
- Legea Nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicat 2007
Codul de conduită a funcţionarilor publici
- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice
- Legea Nr. 571/2004 cu privire la protecția avertizorilor de integritate;
- Ordinul nr. 1200/2013 (actualizat) al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind monitorizarea respectării normelor de conduită de către funcţionarii publici şi a implementării procedurilor disciplinare;
- Consilierul de etică;
- Metode şi instrumente de lucru în activitatea de consiliere etică şi monitorizare aplicării prevederilor codului de conduită a funcționarilor publici;
- Acordarea de consultanţă şi asistenţă funcţionarilor publici, cu privire la respectarea normelor de conduită;
- Principii de lucru în activitatea consilierului de etică;
- Relaționări intra-instituționale în activitatea consilierilor de etică;
- Dileme etice şi modele de acţiune;
- Sistemul naţional de integritate publică; Strategia naţională anticorupţie;
- Jurisprudență şi studii caz.

INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA CURS

În atenția:
Nume / Prenume:*
Functie:*
Către (Instituție):*
Adresă E-mail:*
2 + 2 = ? ( Verificare Captcha ):*