Colectarea și stingerea creanţelor fiscale. Modalităţi de executare silită și insolvența persoanelor

LOCAȚIE:

COMPLEX HOTELIER COMANDOR AMIRAL ORFEU - MAMAIA - MAMAIA, JUDEȚUL CONSTANȚA

TARIF CURS:

980 RON

PERIOADĂ DESFĂȘURARE CURS:

13 August, 2018 - 19 August, 2018

TARIF CAZARE SINGLE:

2850 RON

TARIF CAZARE SINGLE SUPERIOR:

3290 RON

Tematică

- Cadrul legal aplicabil; Codul Fiscal; Definiţii; Taxe şi impozite locale;
- Cadrul legislativ general actualizat al materiei impozitelor și taxelor locale;
- Normele metodologice de aplicare a codului fiscal aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 1/2016, nr. 159/2016;
- Venituri propii urmărite indirect de către comp. de specialitate;
- Impozitul pe clădiri rezidențiale, nerezidențiale și mixte datorat de persoanele fizice şi persoanele juridice;
- Impozitul pe terenuri datorat de persoanele fizice şi persoanele juridice;
- Impozitul pe mijloacele de transport;
- Taxa pentru eliberarea certificatelor şi autorizaţiilor de orice fel;
- Taxa pentru reclamă și publicitate;
- Principiile stabilirii impozitelor şi taxelor locale;
- Consideraţii generale privind executarea silită;
- Condiţii generale ale executării silite;
- Titlul executoriu- obiect al executării silite;
- Bunurile supuse executării;
- Participanţii la procedura de executere silită;
- Începerea procedurii de executare silită;
- Incidente în cursul executării silite;
- Reguli privind executarea silită;
- Modalităţi de executare silită;
- Stingerea creanţelor fiscale prin alte modalităţi;
- Contestaţia la executarea silită.

INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA CURS

În atenția:
Nume / Prenume:*
Functie:*
Către (Instituție):*
Adresă E-mail:*
2 + 2 = ? ( Verificare Captcha ):*