Provocări și reglementări în domeniul serviciilor sociale. Legislație, studii de caz și aplicații practice

LOCAȚIE:

HOTEL ALPIN - POIANA BRAȘOV - POIANA BRAȘOV, JUDEȚUL BRAȘOV

TARIF CURS:

980 RON

PERIOADĂ DESFĂȘURARE CURS:

17 Septembrie, 2018 - 23 Septembrie, 2018

TARIF CAZARE SINGLE:

2690 RON

Tematică

- Scurtă introducere în problematica managementului serviciilor de asistență socială;
- Sistemul national de asistență socială;
- Politici și strategii în domeniul serviciilor sociale;
- Cadrul instituțional, legislativ și administrativ în domeniul serviciilor sociale;
- Tipologia serviciilor sociale. Beneficiile de asistenţă socială;
- Analiză legislativă: Drepturi civile și libertățile copilului;
- Managementul strategic în serviciile sociale;
- Structura și organizarea sistemului de asistență socială;
- Acoperirea nevoilor sociale ale populației;
- Asistența socială a grupurilor vulnerabile;
- Evaluarea şi auditul serviciilor sociale;
- Legea asistenței sociale nr. 292/2011, norme metodologice și legislație
secundară. Reglementări UE;
- Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;
- Legea nr .466/2004 privind statutul asistentului social;
- Legea nr. 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenţei în familie;
- Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului;
- Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
- Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice.

INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA CURS

În atenția:
Nume / Prenume:*
Functie:*
Către (Instituție):*
Adresă E-mail:*
2 + 2 = ? ( Verificare Captcha ):*