Asigurarea implementării legislației privind protecția datelor cu caracter personal- GDPR

LOCAȚIE:

HOTEL CARPATHIA - SINAIA - SINAIA, JUDEȚUL PRAHOVA

TARIF CURS:

980 RON

PERIOADĂ DESFĂȘURARE CURS:

10 Decembrie, 2018 - 16 Decembrie, 2018

TARIF CAZARE STANDARD:

2790 RON

Tematică

- Legea nr. 129/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date
- Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date
- Sisteme de protecție a datelor cu caracter personal – la nivel european și internațional
- Reglementari UE
- Legislație națională
- Sistemul instituțional in materia protecției datelor cu caracter personal
– terminologie si fundamente
– principiile prelucrării
– temeiul legal al prelucrării
– consimțământul (obținere/revocare, consimțământ informat)
– categorii speciale de date
- Drepturile persoanei vizat
- Data Protection Officer (DPO) sau Responsabilul cu Protecția Datelor
 Desemnare. Rol si competente. Analizarea conflictelor de interese
 Funcția responsabilului cu protecția datelor
 Independența. Consilierea / informarea managementului
 Proceduri. Colaborare. Relația cu persoana vizata
 Relația cu Autoritatea Naționala de Supraveghere
 Competente profesionale. Instruire
- Politici/proceduri privind protecția datelor cu caracter personal la nivelul organizației
- Identificarea datelor, a fluxurilor de date, determinarea categoriilor de date
- Determinarea condițiilor necesare respectării principiilor prelucrării, inclusiv retenția
- Determinarea condițiilor participanților la prelucrare si a statutului legal, precum și a responsabilității acestora.
- Evidentele activităților de prelucrare – identificarea si clasificarea activităților de prelucrare
- Evaluarea impactului asupra protecției datelor – fundamente
- Consultarea prealabila
- Securitatea datelor cu caracter personal. Notificare Autorității și a persoanei vizate in cazul incidentelor de securitate
- Transferul datelor cu caracter personal in afara UE – principii
- Sancțiuni și obligativitate

INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA CURS

În atenția:
Nume / Prenume:*
Functie:*
Către (Instituție):*
Cazare:*
Adresă E-mail:*
2 + 2 = ? ( Verificare Captcha ):*