Legalitatea actelor, contractelor publice și probleme actuale de drept. Legislația muncii, salarizare, contencios administrativ

LOCAȚIE:

HOTEL CARPATHIA - SINAIA - SINAIA, JUDEȚUL PRAHOVA

TARIF CURS:

980 RON

PERIOADĂ DESFĂȘURARE CURS:

20 Mai, 2019 - 26 Mai, 2019

TARIF CAZARE STANDARD:

2790 RON

Tematică

– Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, precum şi decizii de neconstituţionalitate, note referitoare la ultimele modificări legislative;
- Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 şi următoarele, privind Codul de procedură civilă;
– Legea nr. 187/2012 şi următoarele, pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal. D.C.C. nr. 1039/2012 – M. Of. nr. 61 din 29 ianuarie 2013 şi alte corelaţii legislative;
– Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti – Secţiunea 2;
–Modificarea şi completarea unor acte normative în materie contravenţională şi în materia contenciosului administrativ şi fiscal;
– Principii care se aplică în procedura contencioasă: necesitatea modificării competenţei teritoriale în materia contenciosului administrativ; Subiectele de sesizare a instanţei – persoana vătămată şi actele administrative; Rolul instituţiilor implicate;
– Controlul legalităţii actelor administrative:
a) controlul judecătoresc asupra actelor administrative;
b) condiţiile de admisibilitate a acţiunii în contencios administrativ.
– Aspecte practice privind tipurile de litigii în care pot fi implicate autorităţile publice: litigiile de drept administrativ şi fiscal; litigiile de drept civil; litigii de dreptul muncii;
– Excepţia de nelegalitate şi instituţia excepţiei de nelegalitate:
a) actele care pot face obiectul excepţiei de nelegalitate; legalitatea unui act administrativ cu caracter individual;
b) instanţa învestită cu fondul litigiului şi în faţa căreia a fost invocată excepţia de nelegalitate;
c) acte administrative nesupuse controlului judecătoresc şi cele cu caracter normativ.
– Excepţia de nelegalitate versus excepţia de neconstituţionalitate;
– Controlul instanţelor judecătoreşti asupra legalităţii actelor administrative pe calea excepţiei de nelegalitate;
– Controlul legalităţii actelor administrative de autoritate, de către alte instanţe judecătoreşti, altele decât cele de contencios administrativ;
– Actele nesupuse controlului; Actele administrativ – jurisdicţionale; Jurisdicţiile administrative speciale, facultative şi gratuite;
– Procedura de soluţionare a cererilor în contenciosul administrativ – de la procedura prealabilă la recurs: procedura de executare silită, titlul executoriu, obligaţia publicării, obligaţia executării; Instanţa de executare; Acţiunea în regres;
– Completarea cu prevederile Codului civil şi cu cele ale Codului de procedură civilă; Reglementare, jurisprudenţă;

INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA CURS

În atenția:
Nume / Prenume:*
Functie:*
Către (Instituție):*
Cazare:*
Adresă E-mail:*
2 + 2 = ? ( Verificare Captcha ):*