Evidența persoanelor și starea civilă în contextul modernizării administrației publice

LOCAȚIE:

HOTEL GRAND ASTORIA - MAMAIA - MAMAIA, JUDEȚUL CONSTANȚA

TARIF CURS:

980 RON

PERIOADĂ DESFĂȘURARE CURS:

15 Iulie, 2019 - 21 Iulie, 2019

TARIF CAZARE STANDARD:

2590 RON

TARIF CAZARE STANDARD PLUS:

2940 RON

Tematică

- Starea civilă – definire, considerațiuni, reglementări actuale; Elemente de noutate în domeniul stării civile şi evidenţei persoanelor;
- Actele de stare civilă;
- Înregistrările de stare civilă;
- Cadrul legislativ activităţii de stare civilă şi evidenţa persoanelor;
- Atribuţiile de stare civilă ale Consiliului Judeţean şi ale Serviciului public judeţean de evidenţă a persoanelor;
- Atribuțiile ofiţerului de stare civilă;
- Atribuţiile primarului, ca ofiţer de stare civilă, delegarea de competenţă;
- Eliberarea certificatelor de stare civilă;
- Aplicații practice privind actele de stare civilă: înregistrarea naşterii, căsătoriei, decesului;
- Aplicații practice privind menţiunile de stare civilă (recunoaşterea sau stabilirea filiaţiei, adopţia, divorţul, schimbarea numelui pe cale administrativă, înscrierea numelui cu ortografierea limbii materne, alte situaţii);
- Modalități de anulare, modificare, rectificare sau completare a actelor de stare civilă;
- Transcrierea/înscrierea în registrele de stare civilă române a certificatelor/extraselor de stare civilă eliberate de autorităţile străine cetăţenilor români;
- Schimbarea numelui pe cale administrativă;
- Divorțul administrativ;
- Înregistrarea cetăţenilor români în evidenţa populaţiei – în contextul activităţilor desfăşurate pe această linie de către serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor
- Categorii de acte de identitate care se pot elibera cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate. Aspecte privind valenţa nouă atribuită cărţii de identitate ca document de călătorie.

INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA CURS

În atenția:
Nume / Prenume:*
Functie:*
Către (Instituție):*
Cazare:*
Adresă E-mail:*
2 + 2 = ? ( Verificare Captcha ):*