Taxe și impozite locale. Finanțe publice locale

LOCAȚIE:

HOTEL GRAND ASTORIA - MAMAIA - MAMAIA, JUDEȚUL CONSTANȚA

TARIF CURS:

980 RON

PERIOADĂ DESFĂȘURARE CURS:

19 August, 2019 - 25 August, 2019

TARIF CAZARE STANDARD:

2690 RON

TARIF CAZARE STANDARD PLUS:

3040 RON

Tematică

- Considerații generale; Conceptul de buget pe programe; Avantajele bugetării pe programe;
- Metodologia de elaborare și fundamentare a bugetelor pe programe; Elementele care definesc un program; Scopul programului; Caracteristicile unui buget de cheltuieli structurat pe programe; Fișa programului;
- Aspecte practice privind elaborarea programelor;
- Execuția bugetelor pe programe;
- Analiza performanțelor programului; Indicatori de performanță ai programului;
- Raportarea rezultatelor programului;
- Norme metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2017. Particularități privind închiderea conturilor de finanţare, de disponibil şi stabilirea rezultatului patrimonial pentru instituţiile publice finanţate de la bugetul de stat, local, asigurări, instituţii publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii, precum şi pentru activităţi finanţate din venituri proprii;
- Noutăți și reglementări legislative în domeniul financiar – contabil aplicabile instituțiilor publice începând cu 1 ianuarie 2018. Dezbateri privind legislația în domeniu;
- Sistemul național de raportare - necesități, avantaje și beneficii pentru instituțiile publice în urma implementării acestuia. Transmiterea formularelor din sfera raportării situațiilor financiare în Sistemul național de raportare - particularități și probleme întâmpinate în transmiterea formularelor. Modificări și completări la OUG nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
- Patrimoniul instituţiilor publice – evidenţă, administrare şi inventariere:
• regimul bunurilor din domeniul public şi privat al statului şi al unităţilor administrativ – teritoriale aflate în administrarea instituţiilor publice
• reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice (OMFP nr. 3471/2008)
• înregistrarea în contabilitate a plusurilor şi minusurilor apărute cu ocazia inventarierii patrimoniului instituțiilor publice (OMFP nr. 2861/2009)
• operaţiuni de consolidare.
- Cerinţe privind creşterea calităţii informaţiilor din situaţiile financiare ale instituţiilor publice. Priorităţi realiste;
- Discuții privind aplicarea OMFP nr. 221/2015 - trecerea activelor fixe corporale amortizate integral la categoria materialelor de natura obiectelor de inventar;
- Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor la instituţiile publice – ALOP (OMFP nr. 547/2009 pentru modificarea şi completarea OMFP nr. 1792/2002). Acţiuni multianuale;
- Proceduri contabile. Modele de elaborare;
- Aplicaţii practice şi studii de caz ce vor ilustra temele tratate prin alternarea elementelor reglementate cu cele practice;
- Exemple, studii de caz.

INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA CURS

În atenția:
Nume / Prenume:*
Functie:*
Către (Instituție):*
Cazare:*
Adresă E-mail:*
2 + 2 = ? ( Verificare Captcha ):*